Oriëntatiegesprek

Welkom! Een conflict lossen we mét elkaar op!

Uit elkaar? Mét elkaar!

Als je gaat scheiden dan komt er veel op je af. Samen komen we er aan uit, je hoeft er niet alleen voor te staan. Niet alleen voor jullie zelf, maar ook voor jullie kinderen, (groot)ouders, familie, vrienden en kennissen. Als de relatie waar je samen liefdevol aan bent begonnen tot een einde komt, moet je niet alleen terugkijken maar juist samen vooruitkijken. We bemiddelen jullie, zodat je na de scheiding weer verder kunt. Niet meer als partners, wél als ouders.

Lees meer

Zakelijk conflict? Opgelost!

Werkgever of werknemer? Speelt er een zakelijk conflict waar je samen niet uitkomt? Dan is mediaton de oplossing. Laten we samen werken aan een oplossing zonder tussenkomst van een rechter, dat is voor betrokkenen fijner. Als de samenwerking waar je samen aan bent begonnen is uitgegroeid tot een conflict gaan we niet alleen terugkijken maar juist samen vooruitkijken. Je wilt immers allebei door na de oplossing van het conflict.

Lees meer

Ruzie komt in de beste families voor!

Ruzie of een conflict in je familie zorgt voor stress en spanning en dat moet worden opgelost. Ouders en kinderen, broers en zussen, schoonouders die elkaar niet meer begrijpen of er is iets voorgevallen waarover je het niet eens bent of niet over kunt praten met elkaar. Een familie is heel dichtbij en iedereen heeft zijn eigen beleving en overtuiging. Dat maakt het vaak lastig.

Lees meer

Voorkomen is beter dan genezen!

Als er op je werk kwesties zijn waarbij belangen tegenstrijdig lijken te zijn en er een conflict dreigt, dan is het slim om dit te voorkomen en dat kan met preventieve mediation.

Wij weten uit ervaring hoe conflicten die dreigen te ontstaan voortijdig kunnen worden voorkomen en daarmee ook ziekteverzuim kan worden tegengaan.

Lees meer

Omdat een conflict méér is dan financiële en juridische afspraken

Opgelost! Mét elkaar!