Oriëntatiegesprek

Links

Bureau Mayet – Mayet Mediators is de nieuwe naam van mediationbureau Bureau Mayet. De website van Bureau Mayet zal binnenkort offline gaan. Bureau Mayet is sinds 2009 een toonaangevend mediationkantoor, waarbij onze kennis en ervaring is ingebracht bij Mayet Mediators.

Raad voor Rechtsbijstand – Mayet Mediators zijn ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand. Hierdoor kun je gesubsidieerde mediation aanvragen. Daarvoor geldt een inkomens en vermogenstoets. Er volgt een eigen bijdrage. De eigen bijdrage voor onze registermediation is veel lager dan de eigen bijdrage voor advocaten, ook al is deze advocaat een VfAS- scheidingsbemiddelaar of mediator.

High Trust – Mayet Mediators is een zogenaamd high trust kantoor. High Trust is de belangrijkste basis voor samenwerking tussen Raad en rechtsbijstandverleners. Hierbij staat de gezamenlijke verantwoordelijkheid centraal. High Trust maakt het proces van verlenen van gesubsidieerde rechtsbijstand eenvoudiger door een duurzame samenwerking.

Nederlandse Mediators Vereniging (NMv) – Mayet Mediators zijn lid van de NMv, die de belangen behartigt van ons als professionals. Het is de grootste beroepsvereniging voor mediators, zowel op het gebied van de particuliere sector, het bedrijfsleven, de overheid en ook in de politiek. De NMv maakt zich sterk voor de verdere professionalisering van het mediationvak met diverse voordelen voor haar leden, en daar dragen wij graag ons steentje aan bij.

Stichting Mediation in Strafzaken (VMSZ) – Mayet Mediators zijn ook gecertificeerd en gespecialiseerd om in strafzaken te mediaten, binnen het strafrecht. De uitkomst van een mediation in strafzaken heeft dan ook doorwerking in het strafproces. De VMSZ zet zich – samen met haar leden – in voor de verdere ontwikkeling en professionalisering van het beroep mediator in strafzaken. Het beroep is veeleisend vanwege de aard van de zaken en de emotionele en maatschappelijke reikwijdte van de conflicten waarmee de mediators in strafzaken worden geconfronteerd.

KIES – voor het kind – Bij Mayet Mediators werken ook gecertificeerde KIES – omgangsbegeleiders. KIES is een manier om kinderen met gescheiden ouders te begeleiden. Dat kunnen allerlei scheiding situaties zijn. De scheiding is kort of al langer geleden, de scheiding verloopt zoals een gemiddelde scheiding of wat moeizamer, er worden wel of geen problemen ervaren. Alle trajecten van KIES zijn gericht op het perspectief van het kind, de behoefte en het welzijn van het kind bij scheiding en het leren omgaan met de lastige dingen die een scheiding met zich kan meebrengen. Op deze manier kunnen wij ook ouders begeleiden om goede samenwerkende ouders te worden en open en helder te communiceren naar de behoeften van de kinderen.

Mediators Federatie Nederland (MfN) – Mayet Mediators zijn registermediators. MfN-registermediators krijgen hun kwaliteitslabel niet zomaar. Wij hebben onze kwaliteiten en ervaring als mediator aangetoond met verschillende toetsen, voordat we ingeschreven konden worden in hét Nederlandse kwaliteitsregister van mediators. Op deze manier geeft dat aan jullie de zekerheid van een professionele mediator, die actuele kennis heeft, ervaren en bekwaam is. Je kunt van de houding en het gedrag van een registermediator op aan.

ADR-register – Mayet Mediators zijn ingeschreven bij het ADR-register als practitioners op het gebied van conflictcoaching, mediation, onderhandelaars). Het is een wereldwijd keurmerk en register voor goed opgeleide professionele ADR practitioners. Het ADR Register is ISO 9001 gecertificeerd door LLoyds Register en staat onder toezicht van ICC Council.