Oriëntatiegesprek

Reglementen & Gedragsregels

Hieronder treft u de reglementen en gedragsregels aan, waaraan Mayet Mediators zich houden. Wanneer u een mediationovereenkomst tekent, dan wordt er naar deze documenten verwezen.

Mediatorsfederatie Nederland (MfN):

ADR – register: