Oriëntatiegesprek

Familiemediation

 • Inzicht in familieopstelling
 • Erkenning en waardering krijgen
 • 150+ families gingen jullie voor

Omdat ruzie in de beste families voorkomt...

Wanneer er een conflict in de familie is ontstaan, ontstaat er stress en spanning. Ouders en kinderen die elkaar niet begrijpen, teleurstelling en frustratie in het gezin of in de familie. Misschien is er iets voorgevallen waarover je met elkaar niet kunt praten. Een familie is een systeem met krachten en valkuilen. Daarin word je vaak bevestigd door je eigen ervaringen en overtuigingen.

Ruzie komt in de beste families voor. En dat blijkt maar al te waar. Heb je geen contact meer met je (schoon)ouders, heb je gebroken met je broers of zussen, ben je gekwetst? Voel je je niet gezien of ongehoord of onbegrepen?

Hoe zou het zijn wanneer dit opgelost is…. Mayet Mediators snappen hoe een familiesysteem in elkaar zit, hoe familie dynamiek werkt.

Neem daarom gerust met ons contact op, om een structurele oplossing voor familieproblemen te zoeken, een het begin van een hernieuwde familie-relatie te maken.

Ruzie of conflict in de familie

 • Is er een communicatieprobleem in de familie en lukt het niet meer met elkaar te praten?
 • Zien jullie elkaar al jaren niet meer en vreet dat aan je?
 • Wil je het contact met je ouders, broers of zussen herstellen?
 • Je wilt eigenlijk wél graag dat het conflict opgelost wordt?

Conflicten binnen families zijn vaak complex. Bij andere vormen van mediation zijn meestal maar twee partijen betrokken, bij familiemediation zijn het er vaak meer. Zo gebeurt het regelmatig dat ouders en kinderen gezamenlijk aan een mediation deelnemen. Een mediation kan ook plaatsvinden tussen de broers en zussen binnen één gezin.  Soms zullen familieleden in de rol van partners of vennoten aanschuiven aan de mediationtafel, bijvoorbeeld als het gaat om een conflict binnen een familiebedrijf. Iedereen die belang heeft bij de oplossing van het conflict kan meedoen.

Lees meer >

Nalatenschapsmediation

Ruzie over de afwikkeling van een nalatenschap?

Een overlijden van een dierbaar familielid en het gemis is al heftig genoeg. Helaas kan dit verdriet ingehaald worden door stress en zelfs ruzie, omdat je er in de afwikkeling van de nalatenschap met elkaar niet uitkomt. Het verdelen van de goederen van de nalatenschap (inboedel, geld, sieraden, voertuigen) doen de erfgenamen meestal in onderling overleg of aan de hand van een opengevallen testament. Soms lukt dit helaas niet. Wij doen dit met oog voor het verwerkingsproces dat hoort bij afscheid moeten nemen. Zodat ieder het gevoel heeft dat bij de beslissing rekening met zijn belangen is gehouden.

Ruzie over een erfenis heeft grote gevolgen. Je kunt in relationele sfeer worden gekwetst, maar vaak leidt ruzie en onenigheid bij een overlijden ook tot juridische en financiële gevolgen voor alle erfgenamen en betrokkenen. Vaak helpt mediation te voorkomen dat de verhoudingen escaleren. Als het samen niet lukt om tot een eerlijke verdeling te komen, kies dan voor een effectief mediationtraject.

Lees meer >

Mediation bij ouderen- en mantelzorg

Wanneer een familielid complexe zorg behoeft – bijvoorbeeld een van je ouders –  en een van de familieleden wordt mantelzorger, dan is het extra belangrijk om op een lijn te blijven.

Gezinleden, broers en zussen, kunnen een andere beleving hebben over hoe het gaat. Er kan een andere visie zijn op hulp of medicijnbeleid. Of er is een verschil van inzicht over het wel of niet langer thuis mantelzorgen of naar een woon/zorginstelling verhuizen van deze ouder. En het is extra moeilijk wanneer de partner van deze ouder (je andere ouder) nog leeft en er veel moet worden overlegd.

Lees meer >

Neem telefonisch contact met ons op

Heb je een conflict en ben je nieuwsgierig naar de Methode Mayet? Neem telefonisch contact op met een van onze mediators.

Omdat de mediators van Mayet op veel locaties in Nederland kunnen bemiddelen, is er altijd een optie om dichtbij een mediationtraject in te plannen. Ben je in een conflictsituatie beland of ga je scheiden? Neem gerust contact met ons op via
085 – 773 02 12.

Mét elkaar duidelijkheid scheppen. Verder kunnen.

Omdat ruzie in de "beste" families voorkomt

Voordelen familiemediation:

 • Effectief traject: Toekomstgericht in plaats van focus op het verleden
 • Oplossing in eigen hand en mede daardoor ruimte voor creatieve oplossingen
 • Vertrouwelijkheid en beslotenheid – eerlijk en oprecht
 • Behoud van de relatie of zorgvuldige beëindiging van de relatie

Goede resultaten na familiemediation:

 • Haalbaar – (Een zogenaamde haalbaarheidstoets van de oplossingen)
 • Creatief en dynamisch
 • Toekomstgericht
 • Duurzaam, duidelijk en zonder open eindjes
 • Communicatie tussen partijen is vlot getrokken