Oriëntatiegesprek

Conflict bij ouderen- en mantelzorg

  • Rust en duidelijkheid
  • Voor alle betrokkenen erkenning
  • Visie en beleid bepalen

Mediation bij conflict over de (complexe) zorg voor een ouder

Mayet Mediators merken in familiemediations waarbij er verschillen van inzicht zijn over de zorg voor een oude of zieke ouder, dat broers en zussen vaak al veel langer over bepaalde onderwerpen niet op een lijn zitten. Soms wordt er in het gezin helemaal niet over gepraat. Moeilijke onderwerpen worden altijd al vermeden. Wanneer dan de keuze wordt gemaakt om te mantelzorgen voor deze ouder wordende ouder, een zieke moeder of vader, dan begrijpen broers en zussen elkaar niet meer.

Met spijt en teleurstelling komen zij bij ons aan de mediationtafel. Iets wat een mooi en gezamenlijk proces had kunnen zijn, loopt uit in spanning en zelfs ruzie.

Wij bemiddelen in deze situaties altijd naar de familiedynamiek. Sommige familiesystemen zijn ingewikkeld, en iedere broer of zus heeft een bepaalde plek ingenomen in het systeem. En het wordt als het ware ook van je verwacht. Het is vaak ongewild en onbedoeld zo gegroeid. Het maakt dat het moeilijk is om vanuit deze rollen met elkaar in verbondenheid te communiceren. Elkaars hart weer te bereiken. Oude patronen werken belemmerend.

Vanuit deze visie trekken wij de communicatie weer vlot. In een veilige omgeving kan iedere betrokkene zijn of haar zegje doen. Gevoelens van te weinig erkenning en waardering krijgen, jaloezie en competitie kunnen worden benaderd. Nieuwe kennis over elkaar en nieuwe inzichten. Onze interventies zijn gericht op de theorie en technieken van de verbindende communicatie, waarbij alle broers en zussen vanuit hun eigen behoeften in gesprek gaan met elkaar. Op deze wijze kunnen oude familiesystemen worden doorbroken en komt er ruimte om met respect voor ieders eigen belevingswereld en visie aanvaardbare afspraken te maken rondom de zorg van de zieke, demente ouder, die in alle rust en liefde de complexe mantelzorg kan genieten.

We hebben ruzie over of onze vader thuis kan blijven wonen,

Stel, je vader heeft de diagnose alzheimer gekregen. Samen met je broer of zus besluit je te gaan mantelzorgen. Het kan voorkomen dat een van jullie na verloop van tijd het besluit wil nemen om je vader in een zorginstelling over te plaatsen. Echter je broer of zus is het daar helemaal niet mee eens. Dit kan leiden tot ruzie, tot onvrede, tot stress. En het komt vaak voor dat de betrokken ouder daar ook in meegenomen wordt, en de stress overslaat.

Schroom niet en bel ons voor meer informatie. We kunnen aan de telefoon al een heleboel persoonlijke vragen beantwoorden. We maken met elkaar een plan over hoe we alle gezinsleden kunnen motiveren tot een familiemediation. Het is moeilijk om er samen uit te komen, en daarom is onze unieke aanpak een grote kans. Een kans op herstel, verbinding en begrip. In een positief proces in toch al een verdrietige tijd.

Mijn zus regelt alles en ik krijg geen kans meer, kan mediation helpen?

We maken heel vaak mee dat de betrokken broers en zussen van elkaar niet  weten hoe ze zich voelen in de rolverdeling van het familiesysteem. We merken bijvoorbeeld ook dat er soms onenigheid ontstaat doordat een van de broers of zussen een ongelijke verdeling van de mantelzorgtaken ervaart. Een heeft de meer leidersrol en is contactpersoon binnen het multidisciplinair team. Misschien is het degene die het dichtst bij woont, of het minste ander werk heeft. Andere broers en zussen kunnen hier jaloers op zijn, terwijl de mantelzorgende broer of zus zich tegelijkertijd in de steek gelaten voelt.

Deze onderwerpen worden aan de mediationtafel in alle vertrouwelijkheid besproken. Er komt ruimte om afspraken voor de toekomst te maken. Er ontstaat weer een verbinding tussen broers en zussen.

Conflict tussen patiënt en zorgverlener

Een conflict tussen de zorg en een cliënt, het is een heftige situatie. Dat komt omdat er vaak sprake is van een afhankelijke situatie. De cliënt, bijvoorbeeld in een verpleeghuis, kan immers geen kant op. En ben je nog sterk genoeg om je te verweren? Of laat je het gebeuren? Het is ook maar de vraag of bijvoorbeeld een ouder dit snel zal delen aan de familie, kinderen. Schuld, schaamte, gevoelens om niet lastig te willen zijn. En ondertussen zit het niet goed. Wanneer je daar als kinderen achterkomt, is het eerste belang om hierover een gesprek aan te gaan.

Conflicten in zorg- en verpleeghuizen kunnen heel heftig zijn. Schakel op tijd een mediator in!

Neem telefonisch contact met ons op

Heb je een conflict en ben je nieuwsgierig naar de Methode Mayet? Neem telefonisch contact op met een van onze mediators.

Omdat de mediators van Mayet op veel locaties in Nederland kunnen bemiddelen, is er altijd een optie om dichtbij een mediationtraject in te plannen. Ben je in een conflictsituatie beland of ga je scheiden? Neem gerust contact met ons op via
085 – 773 02 12.

"We hadden dit jaren eerder moeten doen. Wel een gemiste kans achteraf.

De gesprekken waren intensief, emotioneel en tegelijkertijd zo mooi.

Er is nog steeds weinig aandacht voor de schaduw­kant van mantelzorg binnen families. Gezinnen, broers en zussen kunnen onder druk komen en er zelfs met elkaar aan ten onder gaan. Ruzies worden onvermijdelijk, terwijl de hoogbejaarde, afhankelijke ouder dit in stil lijden moet toezien. De kans op depressies bij deze ouderen is groot. Wij horen ouderen wel eens zeggen dat hun dood de enige oplossing is, dan zullen de ruzies om de mantelzorg, de invulling van zorg, en ieders beleving daarbij vanzelf stoppen.

Ook horen wij terug dat broers en zussen in onmin leven, en elkaar pas weer op de uitvaart van deze ouders terug zien.

Wanneer deze situatie bij jullie speelt, neem dan gerust contact met ons op. Mayet Mediators begrijpen welke dynamiek er in gezinnen kan spelen. Je hoeft er niet alleen voor te staan. In een duidelijk en transparant proces begeleiden wij jullie naar oplossingen die voor ieder dragelijk zijn.

Een intakegesprek met ieder gezinslid is vertrouwelijk en daarna volgen gezamenlijke gesprekken, die resultaatgericht zijn.