Oriëntatiegesprek

Ruzie bij een erfenis oplossen

  • Is er ruzie over de afwikkeling van een erfenis?
  • Heb je het gevoel dat een onderling gesprek niets meer oplost?
  • Is de situatie uit de hand gelopen en staat er niets op papier?

Ruzie bij het afwikkelen van een erfenis

Een overlijden van een dierbaar familielid en het gemis is al heftig genoeg. Helaas kan dit verdriet ingehaald worden door stress en zelfs ruzie, omdat je er in de afwikkeling van de nalatenschap met elkaar niet uitkomt. Het verdelen van de goederen van de nalatenschap (inboedel, geld, sieraden, voertuigen) doen de erfgenamen meestal in onderling overleg of aan de hand van een opengevallen testament. Soms lukt dit helaas niet.

Mayet Mediators bemiddelen een erfenis met oog voor het verwerkingsproces van de familie dat hoort bij het afscheid nemen. Zodat ieder het gevoel heeft dat er ruimte en rekening wordt gehouden met ieders proces én dat de belangen ook in beeld komen.

Ruzie over een erfenis heeft grote gevolgen. Je kunt in relationele sfeer worden gekwetst, maar vaak leidt ruzie en onenigheid bij een overlijden ook tot juridische en financiële gevolgen voor alle erfgenamen en betrokkenen. Vaak helpt mediation te voorkomen dat de verhoudingen escaleren. Als het samen niet meer lukt om tot een eerlijke verdeling te komen, kies dan voor een effectief mediationtraject.

Onze werkwijze bij nalatenschappen en verdelingen:

  • Intakegesprek en plan van aanpak – Na een intake met de erfgenamen en ieders commitment om er met mediation uit te komen, volgt een plan van aanpak en starten we het mediationtraject. We onderzoeken of het mogelijk is om in overleg toch tot een goede en eerlijke afwikkeling te komen.
  • Oplossingsgericht met ruimte voor familiesysteem – Met nalatenschapsmediation gaan we oplossingsgericht te werk. Dit gebeurt in (een aantal) gesprekken. Hoe complexer het geschil, hoe meer gesprekken nodig zijn om tot een goede oplossing te komen.
  • Procesbegeleider – De Mayet Mediator ondersteunt het proces, zodat je het niet alleen hoeft te doen.  Wanneer een oplossing wordt bereikt, leggen we dit vast in een vaststellingsovereenkomst of in een akte van verdeling.
  • Concreet – haalbaar – duidelijke procedure – Het is het mogelijk om onze bemiddeling te vragen bij de boedelverdeling in de woning van een overledene. We maken een concrete boedelverdeling en bemiddelen ter plaatse.

Ruzie om de verdeling van de nalatenschap

Het verdelen van een erfenis is een lastige klus.

Spanning en emoties en verschillende belangen kunnen tot ruzie en onenigheid leiden. Je wilt niet voor de kantonrechter eindigen om de boedel te laten bepalen.

Mayet Mediators helpen jullie om een goede boedelbeschrijving te maken. We hebben voldoende kennis van het erfrecht en kunnen op een objectieve manier de erfgenamen begeleiden.

Niet iedereen die overlijdt heeft een erfenis,  of heeft hij een executeur testamentair aangewezen. Soms is het moeilijk te achterhalen wie recht heeft op wat.

Mayet Mediators werken met de familieleden, erfgenamen en op verzoek van de familie ook met specialisten samen, zoals de notaris, de accountant of estate planner. Op deze wijze kunnen de erfgenamen oplossingen voor de bepaling van de boedel en de afwikkeling van de boedel vinden en vastleggen.

Ruzie om de juwelen en het antiek

Eerst het spel, dan de knikkers

Als eerste zullen wij jullie vragen om een lijst te maken met de te verdelen spullen. Mét elkaar, zodat iedereen het eens is met de inhoud van de inboedel. Daarbij is het belangrijk dat er niets voortijdig wordt weggenomen. Samen met de erfgenamen zullen wij een of meerdere methodes bespreken over hoe de boedelverdeling verdeeld en verrekend gaat worden. Daarbij zullen wij ook de rol van de schoonfamilie bespreken, de zogenaamde koude kant. Onze voorkeur heeft het om de schoonfamilie niet in de verdeling te betrekken. Het systeem tussen de eigen kinderen is vaak al ingewikkeld genoeg. En uiteindelijk is het belangrijk dat zij er uit komen met elkaar.

Een methode kan zijn om open huis te houden. Met elkaar wordt de inboedellijst gemaakt. Soms kan de verdeling met gesloten beurzen, soms is een taxatie nodig. Dit proces wordt door ons bemiddeld. Soms kiezen erfgenamen ervoor om op bepaalde spullen in te tekenen. Ieder maakt een eigen lijstje, of er worden kleuren stickers geplakt op de betreffende items van de erfenis. Zo wordt bepaald hetgeen een ieder het liefste wil krijgen uit de boedel. Tijdens de bemiddeling gaan we op deze wijze alle items af. Tenslotte is er het principe van de veiling. Je kunt onderling een veiling houden, of bepaalde stukken openbaar veilen.

Ben je erfgenaam, en is er spanning rondom de verdeling ontstaan? Hoop je een ruzie om de erfenis te voorkomen? Neem dat bijtijds contact met ons op, download ons informatieboekje en maak een afspraak voor een gratis oriëntatiegesprek.

Neem telefonisch contact met ons op

Heb je een conflict en ben je nieuwsgierig naar de Methode Mayet? Neem telefonisch contact op met een van onze mediators.

Omdat de mediators van Mayet op veel locaties in Nederland kunnen bemiddelen, is er altijd een optie om dichtbij een mediationtraject in te plannen. Ben je in een conflictsituatie beland of ga je scheiden? Neem gerust contact met ons op via
085 – 773 02 12.

De ruzie leidde enorm af van de verwerking van ons verdriet.

Een overlijden van een dierbare is al erg genoeg

Voordelen van Nalatenschaps Mediation

Mayet Mediators bieden goede bijstand aan alle betrokken familieleden. Neutraal en ook betrokken. We brengen structuur en duidelijkheid voor alle betrokkenen. Hieruit volgt een zorgvuldig besluitvormingsproces. Op deze manier kunnen we voorkomen dat overleg over de verdeling van een nalatenschap een afrekening van emotionele rekeningen uit het verleden wordt.

Een beoogd executeur-testamentair is soms niet voor alle betrokkenen deskundig of neutraal genoeg. En een notaris maakt wel een akte van verdeling op, maar het is niet zijn kerntaak om onmin tussen de erfgenamen op te lossen. Om toch een zakelijke regeling te krijgen begeleiden wij de verdeling van de erfenis met verstand van zaken en meestal met behoud van de familiaire relaties.