Oriëntatiegesprek

Familiemediator inschakelen voor familieruzie

  • Ouders en kinderen die elkaar willen begrijpen
  • Broers en zussen in onenigheid
  • Familieperikelen door onbegrip

Familieperikelen kosten energie en leiden tot veel verdriet

Ruzie komt in de beste families voor. En dat blijkt maar al te waar.

Heb je geen contact meer met je (schoon)ouders, heb je gebroken met je broers of zussen, ben je gekwetst? Voel je je niet gezien of gehoord of onbegrepen? Geen enkele familie is gevrijwaard van ruzie of onenigheid. Uit de familiemonitor is gebleken dat 47% van de Nederlanders geen contact meer heeft met 1 of meerdere familieleden. De vraag is wat je er mee doet? Het betekent meestal niet dat je geen energie meer moet steken in het oplossen van ruzies. Familieleden voelen zich vaak gekwetst, hebben een schuldgevoel erover, missen elkaar.

Onze ervaring is dat ruzies in familie vaak heel klein beginnen.

Soms zo klein dat men zich niet eens meer kan herinneren wie er nu begon. Een misverstand, een afwijzing of (onbedoelde) kwetsing. Een gebeurtenis kan leiden tot bepaalde gedachten en dat levert een gevoel op. En vaak leidt dit weer tot ander gedrag in de familie met weer de gevolgen van dien. Het lijkt een vicieuze cirkel. En die ruzie kan op deze manier jarenlang duren. Want wat de een of de ander ook doet of laat, het past in je overtuiging. (‘zie je wel’).

Oplossing conflict tussen meerdere familieleden of partijen.

Conflicten binnen families zijn vaak complex, vaak zijn er meerdere partijen bij betrokken bij een familiemediation. Zo gebeurt het regelmatig dat ouders en kinderen gezamenlijk aan een mediation deelnemen. Een mediation kan ook plaatsvinden tussen de broers en zussen van één gezin. Of, bijvoorbeeld in het geval van een nalatenschap, tussen ooms en tantes uit verschillende takken van de familie. Soms zullen ook partners of vennoten aanschuiven aan de mediation tafel, bijvoorbeeld als het gaat om een conflict binnen een familiebedrijf. Iedereen die belang heeft bij de oplossing van het conflict kan meedoen.

Koppigheid in een familie – gezichtsverlies – gekwetst zijn.
Niemand van de ruziemakers wenst een stap in de richting van de ander te doen. De ander moet eerst maar eens normaal gaan doen, de ander moet de eerste stap zetten, de ander moet excuses aanbieden. Zo komt het voor dat in sommige familieruzies steeds één partij halsstarrig blijft weigeren een conflict op te lossen.

Aanpak Mayet Mediators
Wanneer we een aanvraag krijgen dan is de eerste toets – wie komen er aan tafel – wie wil meewerken en hebben we dan ook de familieleden te pakken om wie het conflict draait? Daarom doen wij individuele intakegesprekken (of met kleine groepjes familieleden). Op deze manier komen we er achter hoe ieders beleving is, kunnen we verwachtingen afstemmen en hebben we ieders commitment getoetst en de vertrouwelijkheid geregeld. We maken een plan van aanpak en stemmen dit met de familie af. Daarna start de mediation en gaan jullie aan de slag!

Belangstelling? Schakel op tijd een familiemediator in. Download de informatiebrochure of maak een afspraak voor een gratis oriëntatiegesprek.

Hoe kan ik beter omgaan in een familieruzie?

Ruzie in je familie is nooit makkelijk en het doet pijn. Het ideaalbeeld is meestal toch een warme familieband te hebben. Dat zien en horen we om ons heen, op televisie en sociale media. Is het beeld dat geschapen wordt wel realistisch? Mayet Mediators ervaren dat je niet de enige bent met een conflict in de familie, of het gevoel van niet zo’n warme familieband. Of het gevoel dat je onbegrepen bent en niet kan doordringen tot je familie. Een conflict en ruzie leidt tot stress, en hoe moeilijk is het om daarmee om te gaan.

Je mag je daarom best uitspreken over jouw gevoelens en emoties. Wat de ruzie met jou doet. Soms worden familieconflicten jaren vermeden of ontweken. Jij mag zeggen hoe je erover denkt, wat het met je gevoel doet en waar je behoefte aan hebt.

Ruzie in de familie kan je enorm bezig houden. Geef daarom ook je grenzen aan en bespreek met elkaar een bepaalde procedure. Jouw loyaliteit is ook een belangrijk punt. Je hoeft geen kant te kiezen.

Schakel op tijd een familiemediators in. Mayet Mediators staan voor je klaar. Je hoeft er niet alleen voor te staan. En wanneer alle familieleden akkoord zijn, starten we een duidelijke procedure op.

Neem telefonisch contact met ons op

Heb je een conflict en ben je nieuwsgierig naar de Methode Mayet? Neem telefonisch contact op met een van onze mediators.

Omdat de mediators van Mayet op veel locaties in Nederland kunnen bemiddelen, is er altijd een optie om dichtbij een mediationtraject in te plannen. Ben je in een conflictsituatie beland of ga je scheiden? Neem gerust contact met ons op via
085 – 773 02 12.

De oplossing is vaak snel gevonden, nadat er onderling ruimte en begrip is gekomen.

Omdat ruzie in de "beste" families voorkomt

Familie mediation is geen therapie – Familie mediation wordt vaak verward met therapie, maar dat is het niet. Familie mediation is gericht op een snelle, efficiënte oplossing van een specifiek en concreet conflict. Bij familie mediation worden de belangen en standpunten van verschillende familieleden helder en efficiënt op een rijtje gezet. Vervolgens wordt gezocht naar een oplossing waar alle partijen zich in kunnen vinden.  Familie mediation kan wel een therapeutische werking hebben. Daarnaast wordt het net als therapie gebruikt om relaties binnen de familie te verbeteren.