Oriëntatiegesprek

Preventieve mediation

  • Conscious Contract
  • Transparant en toekomstgericht
  • Positief proces

Voorkomen is beter dan genezen!

Als er op je werk kwesties zijn waarbij belangen tegenstrijdig lijken te zijn en er een conflict dreigt, dan is het slim om dit te voorkomen en dat kan met preventieve mediation.

Wij weten uit ervaring hoe conflicten die dreigen te ontstaan voortijdig kunnen worden voorkomen en daarmee ook ziekteverzuim kan worden tegengaan.

Het is niet makkelijk om dreigende conflicten los te koppelen van werkverhouding en emoties, juist daarom nemen we in een vroeg stadium alle betrokkenen mee in het proces om een dreigend conflict te voorkomen. Dit doen we met een mediation gesprek een conflict coaching traject of een teamtraining. Zodat iedereen zich weer kan focussen op het werk zonder conflicten!

Ik wil meer informatie

Conflict Coaching

Wanneer een samenwerking niet lekker loopt, teamleden elkaar niet meer begrijpen, communicatie stokt of belangen tegenstrijdig lijken, dan is er op zich nog geen sprake van een conflict. Als internationaal ADR-certified conflictcoaches zijn Mayet Mediators in staat om in een positief proces partijen te laten kijken naar hun eigen aandeel in het geheel. Welke belemmerende behoeften of overtuigingen zijn er in het team ontstaan? Hoe kan je als team efficiënter werken? Op welke manier kan je elkaar de erkenning en waardering geven die nodig is om effectief samen te werken.

Lees meer >

Premedition Teamconflict

Onvrede in samenwerkingsverbanden kan ineens een enorm item worden op de werkvloer. Bijvoorbeeld wanneer medewerkers aangeven dat zij zich onjuist bejegend voelen, dat samenwerking niet meer op gelijkwaardige basis gebeurt. Soms is een vertrouwenspersoon ingeschakeld, omdat er sprake is van ongewenst gedrag van collega’s. De vraag die voorligt is op welke manier pak je dat effectief aan, met behoud van de medewerkers. Het liefst voorkom je dat het zover oploopt dat de een of de ander zich al moet ziek melden.

In een premediation intakeprocedure, spreken wij op vertrouwelijke basis met alle betrokkenen, om vervolgens een goed plan van aanpak te maken. Dit plan kan bestaan uit een mediatongesprek, een traject van conflictcoaching en/of een voorstel voor teamtraining. En wanneer er problemen zijn met een bepaalde medewerker, dan gebruiken we de technieken van de herstelbemiddeling (restorative circles), om in een positief proces en veilige setting te spreken over heden, ervaringen en toekomst.

Pre-contractuele mediation

In een precontractuele fase wil je als partijen handelen in goede trouw. Vaak worden eisen als redelijkheid en billijkheid genoemd. Tevens geven partijen disclosure over de te onderhandelen samenwerking en het contract.

Lees meer >

Hoe kunnen we jullie helpen?

Heb je een conflict en ben je nieuwsgierig naar de Methode Mayet? Neem telefonisch contact op met een van onze mediators.

Omdat de mediators van Mayet op veel locaties in Nederland kunnen bemiddelen, is er altijd een optie om dichtbij een mediationtraject in te plannen. Ben je in een conflictsituatie beland of ga je scheiden? Neem gerust contact met ons op via 085 – 773 02 12.