Oriëntatiegesprek

Preventieve mediation

  • Conscious Contract
  • Transparant en toekomstgericht
  • Positief proces

Pre-mediation: Voorkomen is beter dan genezen.

Voor een mediationtraject bij Mayet Mediators hoeft er geen sprake te zijn van een conflict. Preventieve mediation is meetbaar en resultaatgericht.

Wanneer je ons bijtijds betrekt bij kwesties waarbij belangen tegenstijdig lijken of moeilijk verenigbaar zijn, kun je conflicten voorkomen.

Als procesbegeleiders weten we de belangen en zorgen efficiënt naar boven te halen, sturen we het proces aan en trekken we de communicatie vlot. Hierbij gaan we uit van de onderhandelingsmethode om een “consious contract” te sluiten. Dat heeft als uitgangspunt op te nemen hoe je wilt samenwerken en houdt rekening met de behoeften en belangen van alle partijen.

Speelt er een actuele kwestie in een samenwerkingsverband en wil je juist een conflict voorkomen? Neem dan gerust contact met ons op. Samen kijken we naar de mogelijkheden en maken we een plan van eisen en een plan van aanpak.

Conflict Coaching

Wanneer een samenwerking niet lekker loopt, teamleden elkaar niet meer begrijpen, communicatie stokt of belangen tegenstrijdig lijken, dan is er op zich nog geen sprake van een conflict. Als internationaal ADR-certified conflictcoaches zijn Mayet Mediators in staat om in een positief proces partijen te laten kijken naar hun eigen aandeel in het geheel. Welke belemmerende behoeften of overtuigingen zijn er in het team ontstaan? Hoe kan je als team efficiënter werken? Op welke manier kan je elkaar de erkenning en waardering geven die nodig is om effectief samen te werken.

Lees meer >

Premedition Teamconflict

Onvrede in samenwerkingsverbanden kan ineens een enorm item worden op de werkvloer. Bijvoorbeeld wanneer medewerkers aangeven dat zij zich onjuist bejegend voelen, dat samenwerking niet meer op gelijkwaardige basis gebeurt. Soms is een vertrouwenspersoon ingeschakeld, omdat er sprake is van ongewenst gedrag van collega’s. De vraag die voorligt is op welke manier pak je dat effectief aan, met behoud van de medewerkers. Het liefst voorkom je dat het zover oploopt dat de een of de ander zich al moet ziek melden.

In een premediation intakeprocedure, spreken wij op vertrouwelijke basis met alle betrokkenen, om vervolgens een goed plan van aanpak te maken. Dit plan kan bestaan uit een mediatongesprek, een traject van conflictcoaching en/of een voorstel voor teamtraining. En wanneer er problemen zijn met een bepaalde medewerker, dan gebruiken we de technieken van de herstelbemiddeling (restorative circles), om in een positief proces en veilige setting te spreken over heden, ervaringen en toekomst.

Pre-contractuele mediation

In een precontractuele fase wil je als partijen handelen in goede trouw. Vaak worden eisen als redelijkheid en billijkheid genoemd. Tevens geven partijen disclosure over de te onderhandelen samenwerking en het contract.

Lees meer >

Neem telefonisch contact met ons op

Heb je een conflict en ben je nieuwsgierig naar de Methode Mayet? Neem telefonisch contact op met een van onze mediators.

Omdat de mediators van Mayet op veel locaties in Nederland kunnen bemiddelen, is er altijd een optie om dichtbij een mediationtraject in te plannen. Ben je in een conflictsituatie beland of ga je scheiden? Neem gerust contact met ons op via 085 – 773 02 12.

Doordat we in een vroeg stadium problemen kenbaar maakten, leerden we elkaar beter kennen

Voorkomen is beter dan genezen!

Preventieve mediation is eigenlijk verwachtingsmanagement en overeenstemming over hoe je met elkaar wilt samenwerken.

Inzicht in ieders voorkeursstijl om om te gaan met conflicten krijgen. Hoe gaat “de confronteerder” om met “de vermijder” en hoe werkt dat uit in jullie samenwerkingsverband?

Waarom gebeuren de dingen altijd zoals het gaat en erger je je daaraan? Hoe komt het dat ondanks dat we samen achter onze doelstellingen staan en we zo hard werken, we toch in elkaars allergie terecht komen?

Dit kunnen onderwerpen zijn waarmee we met jullie aan de slag gaan.