Oriëntatiegesprek

Precontractuele mediation

  • Totstandkomingsvermogen benutten
  • Verwachtingen samenwerking benoemen
  • Ieders belangen duidelijk in beeld

Conscious Contract

In de precontractuele fase onderhandel je met elkaar, met de beste intenties, naar een contract. Op welke wijze wil je samenwerken? Of wordt een contract gejuridiseerd en heb je het met elkaar helemaal niet meer over de inhoud? Een gevaar in deze fase is een wegzakkend totstandkomingsvermogen bij een van de partijen. Het gaat tijdens de contractbesprekingen alleen nog maar over wat er allemaal mis kan gaan.

Precontractuele mediation van Mayet Mediators houdt in dat onderhandelingen onder leiding van de mediator zodanig gevoerd worden dat het gaat over hoe je wilt samenwerken. Onuitgesproken belangen van alle partijen kunnen doordoor benoemd worden. Er komt ruimte om gezamenlijke doelen te formuleren. De onderhandelingen vinden daardoor vanaf het begin plaats op basis van partnergelijkwaardigheid.

Hierdoor worden samenwerkingsovereenkomsten duurzaam. Het betekent niet dat moeilijke onderwerpen worden vermeden. Ook ingewikkelde financiële constructies, grote financiële belangen op basis van een dialoog. Dit maakt dat juridisch gedoe naar de achtergrond kan, omdat er onderhandeld wordt op basis van wat je met elkaar wilt bereiken. Op deze wijze ontstaat er een conscious contract, waar alle partijen achter kunnen staan.

Benieuwd of het inhuren van een Mayet Mediator voor de begeleiding van onderhandelingen wat voor jullie is? Neem gerust contact op voor meer informatie en een gratis oriëntatiegesprek.

Hoe ziet een onderhandelingsproces er uit?

Nadat een “letter van intent” is gesloten (non-disclosure overeenkomst) start de onderhandelingsface (contractfase). Na een intake met de betrokken partijen starten we met een planning van een aantal bijeenkomsten. We streven er naar om de contractfase maximaal 3 maanden te laten duren. Tijdens de besprekingen wordt met name ieders behoefte getoetst, mogelijke problemen besproken en besproken wat belangrijk is in de samenwerking. Het juridische deel is ondergeschikt geworden op deze wijze. Er volgt een maatwerk contract waarin alle zaken zijn opgenomen die voorwaardelijk zijn voor een goede en efficiënte samenwerking, in begrijpelijke Nederlandse taal.

Mayet Mediators zijn mensen-mensen en daardoor bruggenbouwers bij  onderhandelingen.

Neem telefonisch contact met ons op

Heb je een conflict en ben je nieuwsgierig naar de Methode Mayet? Neem telefonisch contact op met een van onze mediators.

Omdat de mediators van Mayet op veel locaties in Nederland kunnen bemiddelen, is er altijd een optie om dichtbij een mediationtraject in te plannen. Ben je in een conflictsituatie beland of ga je scheiden? Neem gerust contact met ons op via
085 – 773 02 12.

Geen juridisch getouwtrek meer

Conscious Contract - hoe wil je samenwerken

De contract onderhandelingsmethode die Mayet Mediators hanteren zijn strategische bijeenkomsten. Er ontstaat ruimte om echt naar elkaar te luisteren en de verbinding tussen de partijen. Het resultaat van de onderhandelingen is daardoor positief en efficiënt. Dat maakt onze onderhandelingsmethode zo effectief.