Oriëntatiegesprek

Scheidings-
bemiddeling

  • Financieel Rapport & Alimentatie
  • Scheiding regelen van A tot Z
  • Waterdicht convenant

Uit elkaar?

Mét elkaar!

Als je gaat scheiden dan komt er veel op je af. Samen komen we er aan uit, niet alleen voor jullie zelf, maar ook voor jullie kinderen, (groot)ouders, familie, vrienden en kennissen. Als de relatie waar je samen liefdevol aan bent begonnen tot een einde komt, moet je niet alleen terugkijken maar juist samen vooruitkijken. Zodat je na de scheiding weer verder kunt.

Wij weten uit ervaring wat er bij een scheiding komt kijken, het is niet makkelijk om emoties met zakelijke en financiële beslissingen te combineren. En daar zijn wij voor, we nemen jullie mee in jullie scheidingsproces. We zorgen ervoor dat alles tot in de puntjes is geregeld. Jazeker, van A tot Z en, voor jullie allebei.

Ik wil meer informatie

Financiën en Alimentatie berekenen

Het financieel scheidingsrapport is een belangrijk middel tijdens de scheidingsbegeleiding om tot afspraken over de verdeling van bezittingen en inkomen te komen.

Bij mediation over de financiële en juridische kant van de scheiding is het belangrijk om vanuit de feiten te kijken naar de behoeften en belangen van ex-partners ná de scheiding.

Lees meer >

Eigen woning en scheiding

Scheidingsbegeleiding is meer dan mediation alleen. Mayet Mediators zijn gespecialiseerd in de bemiddeling van de financiën en de eigen woning bij scheiding.

We bemiddelen naar duidelijke afspraken over het tijdelijk woonrecht, wie er in de woning blijft na de scheiding, de overname van de woning of de verkoop van de woning.

Ook het belang van het zoeken naar een woning voor de vertrekkende partner wordt meegenomen.

Lees meer >

Ouderschapsplan

Ouderschapsbemiddeling gaat over het transformeren van ex-partners naar samenwerkende collega-ouders.

De belangrijkste onderwerpen bij het opstellen van een ouderschapsplan gaan over het bereiken van rust en duidelijkheid en duidelijke communicatie.

Onze ouderschapsbemiddeling zorgt ervoor dat de kans op terugkerende discussies beperkt is.

Lees meer >

Ondernemer in scheiding

Wanneer je (samen) een eigen onderneming hebt, dan zijn er vaak meer belangen die behartigd moeten worden bij een scheiding.

Wanneer een ondernemer gaat scheiden dan spelen er vragen over de continuïteit van de onderneming na de scheiding, de waarde van de onderneming bij de verdeling van de scheiding.

Wellicht moet het dienstverband van één van beiden beëindigd worden door de scheiding. Tegelijkertijd is het diezelfde onderneming die het inkomen genereert. Om ieders belangen hierin te waarborgen, is goede scheidingsbegeleiding belangrijk. Niet alleen om de communicatie, maar ook om objectief en neutraal tot gedragen afspraken te komen.

Mayet Mediators begrijpen dat als geen ander. We kunnen daardoor de juiste vragen stellen. We brengen tijdens de mediation jullie zorgen in beeld, zodat je samen in oplossingen kunt denken.

Vaak is dit een ingewikkeld proces. Zo nodig schakelen we indien nodig met jullie adviseurs, de accountant, de fiscalist. Je hebt geen advocaat nodig om een scheiding te regelen als ondernemer.

Onze mediation richt zich op oplossingsgezindheid, en de ruimte om in communicatie met elkaar naar de juiste vormen te zoeken. Daarom is de ondernemer die zijn scheiding wil regelen met mediation bij ons aan het goede adres.

Lees meer 

Autisme en scheiding

Is er sprake van een partner of een kind met autisme, dan is tijdens de mediation van de scheiding structuur, duidelijkheid en een heldere procedure extra belangrijk.

Mayet Mediators hebben kennis over ASS in het algemeen en ervaring in de begeleiding van mensen in een scheiding die een autistisch spectrum hebben.

Wanneer er kinderen met autisme betrokken zijn in de scheiding, dan nemen we dit tijdens de scheidingsbegeleiding in het ouderschapsplan mee. Immers de communicatie  tussen de partners en ieders beleving daarbij, kan een probleem vormen bij het maken van afspraken bij de scheiding.

Mayet Mediators helpen deze partner om gedachten, gevoelens en emoties van de ander te begrijpen of te signaleren. Tijdens de mediation kunnen we ook samenwerken met de verschillende instanties rondom zorg en hulpverlening. Zorg vraagt dan niet alleen om de juiste informatie en aandacht, maar ook om financiële bijstand en ondersteuning.

Wij werken met een concreet en duidelijk ouderschapsplan en leggen we de afspraken extra duidelijk vast.

Voor kinderen met autisme heeft een echtscheiding extra impact. Wat betreft de omgangsregeling is het van belang om goede en duidelijke afspraken te maken. Een kind met autisme hecht ook aan duidelijkheid, regels en structuur. En door de scheiding en de veranderingen voelt een kind deze basis en structuur wegvallen.

Lees meer

Narcisme en scheiding

Steeds vaker krijgen we de opmerking bij een scheiding: “Mijn partner is een narcist”. Let op: de diagnose “narcistische persoonlijkheidsstoornis” kan alleen gesteld worden door een psycholoog of psychiater.

Vaak kun je wel constateren dat je veel van het gedrag van een narcist herkent in je ex-partner. Wellicht voelde je tijdens het huwelijk dat je in een afhankelijke relatie was beland. Daarom is het belangrijk dat daar tijdens de scheidingsbemiddeling rekening mee wordt gehouden.

De Mayet Mediator heeft zich in deze problematiek verdiept en daarom is het mogelijk om een scheiding succesvol te regelen. We kennen de valkuilen én het proces wat nodig is om tot een goede scheidingsbemiddeling te komen.

Mediation waarbij de afhankelijke relatie ontbonden wordt op een goede manier, beide partijen gehoord worden en alle belangen bemiddeld zijn.

Vaak is de partner van een narcist uitgeput, angstig voor de toekomst en heeft de ondersteuning nodig om dapper en moedig te zijn en te blijven.

De een komt los van de ander, de tegelijkertijd maakt de ander door dat de controle moet worden losgelaten. Dat is extra moeilijk in een echtscheiding van een narcist.

Je kunt bij Mayet Mediators tijdens de mediation rekenen op een goed proces voor de scheiding, waarbij beide partners “empowered” worden om de mediation en de scheiding tot een goed einde te brengen.

Lees meer

Hoe kunnen we jullie helpen?

Heb je een conflict en ben je nieuwsgierig naar de Methode Mayet? Neem telefonisch contact op met een van onze mediators.

Omdat de mediators van Mayet op veel locaties in Nederland kunnen bemiddelen, is er altijd een optie om dichtbij een mediationtraject in te plannen. Ben je in een conflictsituatie beland of ga je scheiden? Neem gerust contact met ons op via
085 – 773 02 12.