Oriëntatiegesprek

Fiscale consequenties scheiding

  • Doorrekenen voorlopige aanslag
  • Toeslagen berekenen en aanvragen
  • Belastingaangifte jaar scheiding

Een scheiding heeft fiscale gevolgen

Omdat een scheiding ook fiscale gevolgen heeft, bespreken wij tijdens de mediation de verschillende fiscale onderwerpen. Zodat aan de voorkant zaken goed kunnen worden ingeregeld en vastgelegd in het scheidingsconvenant. En ook bij de belastingdienst zelf.

We bespreken bijvoorbeeld de verdeling en verrekening in het jaar van de scheiding, het fiscale partnerschap, hoe de hypotheekrente aftrek wordt verdeeld. De gevolgen van de verkoop of toedeling van de eigen woning, de overwaarde en de fiscale eigen woning reserve.

Ook de verdeling van levensverzekeringen, de eventuele fiscale gevolgen van afkoop of toedeling. Tenslotte wordt ook een fiscaal hoofdstuk gewijd aan de toedeling van de onderneming, aandelen in de BV en de fiscale afrekening.

Natuurlijk maken we ook de alleenstaande ouder kortingen en toeslagen inzichtelijk.

Op deze wijze zijn jullie in staat om duidelijke afspraken over de fiscale consequenties van een scheiding te maken.

Voorlopige aanslag na scheiding

Een voorlopige aanslag is een verrekening op voorhand van de te betalen inkomstenbelasting en de door de werkgever ingehouden loonbelasting.

Meestal betreft het een voorlopige teruggave. Het betreft vaak de fiscale aftrekposten, die na een scheiding kunnen veranderen. Een belangrijke aftrekpost betreft de eigen woning. Bij welke partner wordt de hypotheekrente afgetrokken en wanneer wijzigt dit, wanneer bijvoorbeeld de ander verhuist. Je wilt voorkomen dat de een te veel heeft teruggekregen en moet terugbetalen en de ander juist een teruggave mist.

Ook zijn er extra heffingkortingen na een scheiding, die kunnen leiden tot een voorlopige teruggave.

Wanneer er sprake is van het betalen en ontvangen van partneralimentatie, dan leidt dat bij de betaler tot een aftrekpost en bij de ontvanger tot een aanslag.

We rekenen dit met jullie door, zodat er duidelijke afspraken over gemaakt worden.

Kindgebonden budget

De toeslagen kunnen veranderen. Waar heb je recht op, en met welk toetsinkomen kun je rekenen. Ook een toeslag is een voorschot en wordt achteraf gecorrigeerd. Het ontvangen van te hoge toeslagen kan zelfs leiden tot een belastingschuld. Dat wil je natuurlijk bij een scheiding voorkomen.

Als alleenstaande ouder is er meestal recht op een verhoogde uitkering van het kindgebonden budget. De zogenaamde alleenstaande ouderkop. We rekenen alle toeslagen voor jullie door en verwerken deze in het netto besteedbaar inkomen van het financieel scheidingsrapport.

Belastingaangifte in jaar scheiding

Voor ons is naast de mediation van de scheiding ook nazorg belangrijk. Daarom is het mogelijk dat onze Mayet specialisten de belastingaangifte van beiden verzorgen over het jaar van de scheiding.

In deze belastingaangifte is de keuze van fiscaal partnerschap een belangrijk uitgangspunt, waarna de hypotheekrenteaftrek, de verkoop of toedeling van de eigen woning, de bepaling van de eigen woning reserve en de overige aftrekposten volgen.

Neem telefonisch contact met ons op

Heb je een conflict en ben je nieuwsgierig naar de Methode Mayet? Neem telefonisch contact op met een van onze mediators.

Omdat de mediators van Mayet op veel locaties in Nederland kunnen bemiddelen, is er altijd een optie om dichtbij een mediationtraject in te plannen. Ben je in een conflictsituatie beland of ga je scheiden? Neem gerust contact met ons op via
085 – 773 02 12.

Scheiding regelen? Ook financiele en fiscale afspraken vastleggen.

Scheve verdeling bij uitkoopwaarde

Belasting betalen over de uitkoopwaarde, zonde van het geld. In principe is bij een verdeling van de gemeenschap van goederen de uitkoopwaarde onbelast. Het gaat immers om je eigen deel van het vermogen, je eigen geld.

Het kan voorkomen dat ex-partners met elkaar overeenkomen om de gemeenschap van goederen niet bij helfte te verdelen. Er kunnen goede redenen voor zijn. Dit heeft een zogenaamde “scheve” verdeling. Juist dan is het belangrijk om extra belastingheffing te voorkomen, de fiscus kan de scheve verdeling als een schenking van de een aan de ander betitelen. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer een van de partners (een deel van de) de overwaarde in de woning laat zitten en niet laat uitbetalen. Hierbij kunnen hoger wegende belangen meespelen, bijvoorbeeld het behoud van het ouderlijk huis voor de kinderen. Of wanneer je niet genoeg hypotheek kunt krijgen. Het fiscaal partnerschap eindigt wanneer het verzoekschrift van de scheiding is ontvangen door de rechtbank en je allebei op een ander adres bent ingeschreven.

We bespreken met jullie de hoogte van de vrijstellingen en de keuze van het fiscale partnerschap daarbij. Daarnaast nemen we toekomstige afspraken mee in de mediation. Wanneer wordt er wel uitbetaalt? Wat gebeurt er bij opnieuw samenwonen in de woning? Wat gebeurt er wanneer de woning wordt verkocht. Op deze manier voorkom je én een fiscale claim, én verschillen van inzicht over de afspraken in het scheidingsconvenant achteraf.

Zo helpen we jullie om goede en gedragen afspraken met elkaar te maken.