Oriëntatiegesprek

Scheiden en de financiën

  • Verdelen bezittingen en schulden
  • Partner- en kinderalimentatie
  • Inzicht in inkomen na de scheiding

Financieel Scheidingsrapport

Het financieel scheidingsrapport is een belangrijk middel tijdens de scheidingsbegeleiding om tot afspraken over de verdeling van bezittingen en schulden. Daarnaast maken we de eventuele partneralimentatie en kinderalimentatie inzichtelijk en berekenen we de tremanormen. Tenslotte is ook belangrijk hoe ieders netto besteedbaar inkomen er na de scheiding uitziet en rekenen we fiscale voordelen en toeslagen door.

Daarbij houden we rekening met ieders behoefte en belangen, zodat je inzicht krijgt om te onderhandelen en afspraken met elkaar kunt maken waar je beiden tevreden over bent.

Wij hebben naast de tremanorm berekeningen voor alimentatie een uniek financieel scheidingsrapport ontwikkeld. Daardoor komt er inzicht en overzicht en weet je precies wat de onderhandelingspunten zijn.  Op deze wijze weet je tot de euro nauwkeurig hoe het financiële plaatje eruit ziet na de scheiding.

Vermogensopstelling

Een vermogensopstelling is een overzicht van de bezittingen en schulden. Wanneer er een eigen woning is en een hypotheek, is dit een belangrijk onderdeel. Daarnaast worden ook de levensverzekeringen, lijfrenteverzekeringen en andere “spaarpotten” betrokken in de vermogensopstelling.

Wanneer er sprake is van een onderneming of een B.V. wordt de waarde daarvan ook besproken en opgenomen.

Tenslotte betrekken we de inboedel en roerende zaken in de vermogensopstelling en eventueel de schenkingen en erfenissen die ontvangen zijn.

Op deze manier krijg je inzicht in de verdeling, de verrekeningen, de toedeling. Dit is de basis voor de onderhandelingen, waardoor je afspraken kunt maken en in redelijkheid met elkaar de scheiding regelt.

Partneralimentatie

Of er sprake is of kan zijn van partneralimentatie, hangt af van jullie eigen wensen en behoeften. Wij maken een tremanorm berekening en geven zo inzicht in de behoefte van de alimentatiegerechtigde en de draagkracht van de alimentatieplichtig. We rekenen dit door in ieders netto besteedbaar inkomen en optimaliseren dit voor de fiscale consequenties en toeslagen.

Zo kun je samen in redelijkheid en billijkheid afspraken maken over de hoogte en de duur van de partneralimentatie, waarbij  jullie natuurlijk ook de benodigde juridische informatie krijgen.

Kinderalimentatie

De hoogte van de kinderalimentatie is van een aantal factoren afhankelijk. Allereerst speelt mee op welke manier jullie voor de kinderen gaan zorgen, welke verdeling is er en wat betekent dat voor de kosten van zorg en levensonderhoud voor de kinderen. Ben je verzorgende ouder of co-ouder?

We berekenen de kinderalimentatie tremanorm, en zullen jullie ook een toelichting geven of de kinderkostenrekening of kinderrekening. De voor- en nadelen komen aan de orde, de werking ervan en de hoogte van ieders bijdrage.

Door deze twee alternatieven af te wegen, kun je als ouders een gedragen keuze maken over de bijdrage aan de kinderkosten na de scheiding.

Waardering onderneming

De waarde van de onderneming, en of deze gekoppeld is aan de unieke kwaliteiten van de ondernemer is een belangrijk onderhandelingspunt.

Wanneer er sprake is van een B.V. zal de waarde van de aandelen worden besproken. We geven inzicht in hoe dit bij een scheiding uitwerkt en opgenomen wordt in het scheidingsconvenant.

Op deze wijze houden we tijdens de bemiddeling rekening met aan de ene kant de continuïteit van de onderneming en aan de andere kant de vermogensverdeling. Voor de mogelijke oplossingen kunnen op deze wijze duidelijke en haalbare afspraken worden gemaakt.

Wanneer de ex-partner in dienst is bij de onderneming, zullen we ook deze afspraken betrekken in de scheidingsbemiddeling.

Privé vermogen verrekenen

Wanneer er huwelijkse voorwaarden zijn gemaakt, kan het zijn dat er sprake is van privévermogen bij een van de partners. Natuurlijk houden we daar rekening mee in de vermogensopstelling bij een scheiding. Tevens worden de gemeenschappelijke bezittingen in beeld gebracht. De hoogte van de verrekening bemiddelen we in de mediationgesprekken.

Er kan ook sprake zijn van privévermogen door een schenking of opengevallen erfenis. Deze wordt ook betrokken in de mediation. Uiteindelijk worden deze vermogenstitels ook opgenomen in het scheidingsconvenant.

Scheidingsconvenant

Alle afspraken die volgen uit de onderhandelingen en het financieel scheidingsrapport worden vastgelegd in een scheidingsconvenant of vaststellingsovereenkomst. We stellen een duidelijk convenant op, in heldere Nederlandse taal. Het zijn immers jullie afspraken die waterdicht worden opgesteld. We zijn gespecialiseerd in het maken maatwerk convenanten. Mayet Mediators geloven dat iedere scheiding maatwerk is, waarin het vooral gaat om met elkaar de open eindjes te voorkomen, juridische en fiscale afspraken in te regelen. Daarom is een convenant voor ons geen standaard document, dat je op het internet download. Geen invuloefening dus, maar een belangrijk juridisch scheidingsdocument.

Neem telefonisch contact met ons op

Heb je een conflict en ben je nieuwsgierig naar de Methode Mayet? Neem telefonisch contact op met een van onze mediators.

Omdat de mediators van Mayet op veel locaties in Nederland kunnen bemiddelen, is er altijd een optie om dichtbij een mediationtraject in te plannen. Ben je in een conflictsituatie beland of ga je scheiden? Neem gerust contact met ons op via
085 – 773 02 12.

De opstart van een nieuwe werkelijkheid, je de scheiding verwerken en weer naar de toekomst kijken.

Een waterdicht scheidingsconvenant

Een scheidingsconvenant is een belangrijk juridisch document. Hoeveel scheidingen eindigen na een paar jaar alsnog in een gevecht voor de rechter? Dat is jammer en een gemiste kans, zeker als je nog jaren moet samenwerken als ouders. Daarom vinden Mayet Mediators het zo belangrijk om een duidelijk convenant op te stellen, waarin je afspraken voor nu en op termijn vast legt. Waarin je met elkaar ook afspreekt hoe je omgaat met onverhoopte wijzigingen in de toekomst. Waar je na 1, 3 of 5 jaar nog tevreden bent met de afspraken die je in de scheiding maakt. Rust en ruimte, de opstart van een nieuwe werkelijkheid, waarin je de scheiding kunt verwerken en weer naar de toekomst kan kijken. Zonder gedoe achteraf.