Oriëntatiegesprek

Ouderschapsregeling

 • Géén invuloefening
 • Samenwerkingscontract
 • Dynamisch in de tijd

Duidelijk Ouderschapsplan

Sinds maart 2009 is het wettelijk verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Wij spreken liever over een ouderschapsregeling. Het blijft namelijk niet bij het plan op zich: als ouders zul je wel degelijk iets moeten regelen om jullie nieuwe rol invulling te geven! Bij de start van de mediation maken we ook een voorlopige contactregeling – en brengen we in de eerste fase direct structuur voor de kinderen.

Hoe ga je als ouders samenwerken na de scheiding? Uitgangspunten bij het ouderschapsplan:

 • Rust en duidelijkheid
 • Kans op terugkerende discussies beperken
 • Goede controleerbare afspraken
 • Dynamisch ouderschapsplan dat kan meegroeien met de leeftijd van de kinderen
 • Kinderen worden als een volwaardige derde partij in een scheiding gezien

In een ouderschapsplan worden 3 onderwerpen geregeld:

 1. de contactregeling (omgangsregeling) en zorgtaken
 2. kinderalimentatie of kinderkosten
 3. communicatie en gedrag tussen de ouders

Onze aanpak bij ouderschap

Mediation over ouderschap na de scheiding, gaat over de transformatie van ex-partners naar collega-ouders. Er moet veel geregeld worden voor de kinderen. Daarbij is het belangrijk dat je kunt blijven communiceren met elkaar. Je moet je eigen behoeftes om kunnen zetten in een concreet verzoek, zonder daar oordelen in te vermengen.

Mayet Mediators volgen daarin de theorie van de Geweldloze of Verbindende Communicatie. Kinderen hebben immers de rest van hun leven gescheiden ouders en aan hun welzijn leveren jullie als ouders een belangrijke bijdrage. Natuurlijk houden wij rekening met de emotionele kant van jullie scheiding en de verandering erin naar jullie ouderschap. Boosheid en frustraties naar elkaar toe zijn vaak nog niet weg. Echter wanneer er snel ruzie komt, hebben juist de kinderen daar last van.

Wij werken met ouderschapswerkbladen, ter voorbereiding op het ouderschapsplan. Daardoor kom je voorbereid naar de mediation. Het is helpend om elkaars behoeften te kennen en samen concrete afspraken te maken.

Wat is een goede omgangsregeling?

Wat een goede omgangsregeling is, dan kunnen jullie samen het beste bepalen. Ieder kind heeft recht op een gelijkwaardige relatie met beide ouders na de scheiding. Een omgangsregeling is goed, wanneer je merkt dat het met de kinderen goed gaat na de scheiding. Bij een omgangsregeling zijn de kinderen vaker bij één ouder. Bijvoorbeeld de situatie dat de kinderen in het weekend bij de ene ouder zijn en de overige dagen van de week bij de andere ouder. Vaak kiezen ouders hiervoor wanneer het werk van de ene ouder dit wel toelaat en van de andere ouder niet. Soms hebben ouders voor de scheiding al een bewuste keuze gemaakt in de zorg voor de kinderen van bijvoorbeeld de moeder. Zolang jullie rekening houden met de behoefte van de kinderen, zijn er veel alternatieven mogelijk in een omgangsregeling. Daarbij zijn de reistijden tussen de huizen van jullie ouders ook een belangrijk gegeven bij wisselmomenten.

Wanneer we afspraken bespreken in de mediation rondom de omgangsregeling, komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Op welke dagen zijn de kinderen bij wie, kunnen we daar structuur in brengen, bijvoorbeeld een verdeling in even en oneven weken.
 • Op welke manier verloopt het halen en brengen en hoe deel je de kosten van de omgangsregeling? Hoe worden de vakanties en vrije dagen verdeeld, wat is haalbaar, wie heeft de verantwoording voor het regelen van oppas?
 • Hoe gaan jullie om met verjaardagen en feestdagen?
 • Hoe onderhouden de kinderen contact met de andere ouder, bij wie ze niet zijn?

Dynamisch in de tijd: Het kan zijn dat in de loop van de tijd de omgangsregeling niet meer goed bij jullie situatie past. Bijvoorbeeld door andere werktijden of omdat de kinderen ouder worden, bijvoorbeeld dat sport en andere hobby’s op bepaalde dagen plaats vinden. In het ouderschapsplan nemen we ook op op welke manier je de omgangsregeling evalueert, bijstelt of wijzigt.

Wanneer kies je voor co-ouderschap?

Co-ouderschap staat voor collega-ouderschap. Het is belangrijk je te realiseren hoe goede collega’s met elkaar omgaan. Want deze grondhouding is van groot belang wanneer je als co-ouders wilt samenwerken na de scheiding. Goede collega’s communiceren met elkaar, hebben dezelfde visie, zijn bereid taken van elkaar over te nemen, geven elkaar rugdekking en hebben zorg voor elkaar. Wanneer dit goed gaat, is co-ouderschap een zegen voor kinderen na de scheiding.

Als co-ouders zullen jullie wensen en behoeften wat betreft de zorg- en opvoedingstaken na de scheiding op elkaar moeten aansluiten. Daarom is het belangrijk dat bij een co-ouderschap jullie min of meer dezelfde ideeën hebben over de zorg en opvoeding van de kinderen. Ook moet co-ouderschap bij de kinderen passen. Het vergt van hen ook flexibiliteit en aanpassingsvermogen. Het wisselen tussen de huizen kan belastend zijn.

Welke voordelen heeft een co-ouderschap?

 • Beide ouders zijn nauw betrokken bij de opvoeding van de kinderen
 • De kinderen hoeven niet een ouder meer te missen
 • De kinderen hebben minder loyaliteitsproblemen
 • De kosten voor opvoeding en zorg worden gedeeld
 • Er is goede communicatie en relatie tussen de ouders
 • De ouders wonen dicht bij elkaar, de kinderen kunnen vanuit iedere ouder naar school fietsen
 • Kinderen kunnen makkelijker bij de andere ouder langsgaan

Welke nadelen heeft een co-ouderschap?

 • Er zal meer contact zijn tussen de ouders
 • Het is soms moeilijk te regelen op het werk

Co-ouderschap is niet een standaard norm. Als ouders moet je er goed over nadenken of het haalbaar is. Er moet veel geregeld worden en soms heb je veel contact met elkaar. Daarvoor moet de relatie tussen de ouders ruimte geven. Co-ouderschap wordt een probleem voor de kinderen wanneer er bijvoorbeeld ruzie en gedoe is aan de voordeur. Kinderen kunnen daarnaast ook geen boodschapper worden van hun ouders of betrokken worden omdat ouders slecht communiceren.

Is een ouderschapsplan verplicht?

Als je uit elkaar gaat, ben je verplicht om een ouderschapsplan te maken als je een kind jonger dan 18 jaar hebt. Ook als je niet getrouwd bent, maar wel gezamenlijk gezag hebt over je kind, ben je verplicht een ouderschapsplan te maken.

Heb je kinderen van 18 jaar of ouder? Dan ben je niet verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Wel heb je een onderhoudsplicht voor de kosten van levensonderhoud en studie tot je kind 21 jaar wordt. Natuurlijk staat het jullie vrij om jullie kind na die leeftijd (financieel) te blijven ondersteunen.

Neem telefonisch contact met ons op

Heb je een conflict en ben je nieuwsgierig naar de Methode Mayet? Neem telefonisch contact op met een van onze mediators.

Omdat de mediators van Mayet op veel locaties in Nederland kunnen bemiddelen, is er altijd een optie om dichtbij een mediationtraject in te plannen. Ben je in een conflictsituatie beland of ga je scheiden? Neem gerust contact met ons op via
085 – 773 02 12.

Kinderen zijn geen boodschappers tussen de ouders

Ouderschapsplan is ouderschapsregeling

Afspraken maken in het belang van je kinderen, de kinderen een volwaardige derde partij laten zijn. Dat is waar Mayet Mediators voor staan in de scheidingsbemiddeling van het voortgezet ouderschap. Daarbij laten we jullie werkbladen uitwerken om tot een goede voorbereiding te komen. Hoe meer de afspraken gedragen zijn, hoe groter de kan op slagen. Daar dragen wij graag ons steentje aan bij.