Oriëntatiegesprek

Zakelijke
Mediation

  • Experts in zakelijke geschillen
  • Transformationele mediation
  • Doortastend en betrokken

Zakelijk conflict? Opgelost!

Werkgever of werknemer? Speelt er een zakelijk conflict waar je samen niet uitkomt? Dan is mediaton de oplossing. Laten we samen werken aan een oplossing zonder tussenkomst van een rechter, dat is voor betrokkenen fijner. Als de samenwerking waar je samen aan bent begonnen is uitgegroeid tot een conflict gaan we niet alleen terugkijken maar juist samen vooruitkijken. Je wilt immers allebei door na de oplossing van het conflict.

Wij weten uit ervaring wat er allemaal bij een zakelijk conflict komt kijken, het is niet makkelijk om emoties en zakelijke belangen te combineren maar juist daarom nemen we jullie mee in het proces om samen te komen tot een oplossing. En daarna weer door!

Ik wil meer informatie

Mediation in zakelijk samenwerkingsverband

Professionele wrijvingen en conflicten zijn aan de orde van de dag. In allerlei samenwerkingsverbanden, zoals maatschappen, tussen zakenpartners, binnen besturen en teams, tussen werkgevers en werknemers komt het voor dat belangen onverenigbaar lijken of tegenstrijdig zijn.

Omdat een zakelijk conflict meestal méér is dan een zuiver juridische beslechting van het geschil, werkt onze unieke transformationele mediation methode zo effectief uit.

Streef je vroegtijdig naar een oplossing van een zakelijk conflict, bij voorkeur met behoud van de relatie? Dan hoef je geen pijnlijke en dure oplossingen te streven of voor de rechter te eindigen. Kies voor onze unieke mediation methode bij zakelijke conflicten of samenwerkingsconflicten.

Praktisch, haalbaar, zacht op de betrokken personen, maar zakelijk op de inhoud van het conflict. Daarbij zijn wij objectief en neutrale bemiddelaars en mogen alle betrokken partijen in de mediation zich veilig en empowered voelen.

Arbeidsmediation

Arbeidsmediation kan plaatsvinden zowel op verzoek van de werkgever als de werknemer. De bedrijfsarts of  de HR-professional kan ook een rol van doorverwijzer in een geconstateerd arbeidsconflict hebben.

Een conflict met bijvoorbeeld je collega, je chef, je werkgever, je personeel kan veel stress met zich meebrengen. En daar hebben alle partijen op het werk last van.

Lees meer >

Exit-mediation

Wanneer tijdens een  arbeidsmediation blijkt dat werkgever en werknemer niet meer kunnen of willen samenwerken, volgt een proces van het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. Dan gaat de arbeidsmediation naadloos over in een exit-mediation.

De werkgever kan de werknemer een voorstel doen over de voorwaarden om uit elkaar te gaan. Hierbij worden onderwerpen besproken als de datum uit dienst treding, een transitievergoeding of overige afspraken.

Als de werknemer daarmee akkoord gaat, dan leggen wij alle afspraken vast in een beëindigingsovereenkomst. Wij letten er daarbij op dat daar niets staat wat het recht op een WW-uitkering voor de werknemer in gevaar kan brengen.

Mayet Mediators zijn gespecialiseerd in het opmaken van contracten, waarbij zowel het belang van de werkgever als de werknemer gezien worden.

Wij stellen een beëindigingsovereenkomst op zonder open eindjes en leggen we de afspraken over het ontslag schriftelijk vast.

Zakelijk conflict binnen samenwerking

Wanneer managers in een team samenwerken, aandeelhouders, vennoten of leden van een maatschap of bestuur samenwerken, kan er een verschil van inzicht ontstaan op het gebied van contractuele afspraken of de verwachtingen over de manier van samenwerken. Daarnaast staat ieder team in een persoonlijke verhouding tot elkaar. Ervaringen in het werk, erkenning, vertrouwen en reputatie spelen een rol in de dagdagelijkse en strategische samenwerking. Het maakt daarbij niet uit of het gaat om een multinational, het MKB, een stichting of een instelling.

Lees meer >

Conflict in de kerk en christelijk geloof

Omdat we geloven in mediation.

Geloof vormt een basis voor waarden en normen. Verschillen in deze waarden en normen kunnen leiden tot diepgewortelde conflicten, omdat er tussen partijen een verschillend wereldbeeld is of verschillende waarden een rol spelen. Binnen een kerkgemeenschap worden Mayet Mediators ingezet om als een onafhankelijke derde te bemiddelen. Waarbij we begrijpen hoe een kerkgemeenschap in elkaar zit tegen welke problematiek  leden met elkaar aanlopen.

Lees meer >

Hoe kunnen we jullie helpen?

Heb je een conflict en ben je nieuwsgierig naar de Methode Mayet? Neem telefonisch contact op met een van onze mediators.

Omdat de mediators van Mayet op veel locaties in Nederland kunnen bemiddelen, is er altijd een optie om dichtbij een mediationtraject in te plannen. Ben je in een conflictsituatie beland of ga je scheiden? Neem gerust contact met ons op via
085 – 773 02 12.

Een team wordt minder efficiënt

Conflicten leiden tot uitval van personeel

  • Bespaar veel tijd, geld en ergernis
  • Oplossing van een zakelijk conflict via de rechter kost bijna altijd (heel) veel tijd, geld en energie.
  • Bovendien geef je je (commerciële of persoonlijke) verantwoordelijkheid en beslissing, en daarmee een groot deel van je sturend en lerend vermogen uit handen.
  • Ook kunnen de gevolgen in de zakelijke verhoudingen langdurig verstoord raken.