Oriëntatiegesprek

Arbeidsconflict oplossen

  • Effectieve procedure - haalbare afspraken
  • De beste alternatieven zoeken
  • Invloed op het eindresultaat

Arbeidsmediation ten voete uit conflictoplossend

Arbeidsmediation kan plaatsvinden zowel op verzoek van de werkgever als de werknemer. De bedrijfsarts of een personeelsfunctionaris heeft vaak ook een rol van doorverwijzer in het arbeidsconflict. Een conflict met bijvoorbeeld je collega, je chef, je werkgever, je personeel kan veel stress met zich meebrengen. En daar hebben alle partijen op het werk last van.

Een arbeidsconflict heeft meestal een slechte invloed op de werksfeer en kan leiden tot ziekteverzuim. Een conflict blijft vaak niet beperkt tot de werkvloer alleen: de betrokken partijen nemen het mee naar huis waar het invloed heeft op het dagelijks leven.

Wanneer is arbeidsmediation geschikt?
Een arbeidsconflict wordt veelal veroorzaakt door miscommunicatie, gebrek aan waardering, onduidelijkheid over de taken en verantwoordelijkheden.
Voor organisaties zijn arbeidsconflicten tijdrovend , verlagen de productiviteit en kosten daarom geld. Door arbeidsmediation snel in te zetten, bespaart je geld en wordt er gewerkt aan een aanvaardbare oplossing voor beide partijen.

Mayet Mediation bij een arbeidsconflict
Mayet Mediators hanteren een effectieve methode om situaties die onoplosbaar lijken, weer werkbaar te maken. Onder begeleiding van onze deskundige, onafhankelijke bemiddelaars zoeken de betrokken jullie naar gezamenlijke oplossingen. Mediation kan plaatsvinden tussen werkgever en werknemer, werknemers onderling, of directie leden onderling of een directie en de ondernemingsraad.

We luisteren betrokken, neutraal en objectief naar alle deelnemende partijen. Vaak is naast de werknemer ook de leiding, chef, personeelszaken of eigenaar ook betrokken. We leggen ieders rol goed vast en bespreken ieders mandaat. Er is geen winnaar of verliezer, er wordt gezocht naar een win-win situatie.

Arbeidsmediation wordt exit-mediation

Exit-mediation – Als gevolg van een arbeidsmediation, waarin werkgever en werknemer afspraken maken om nog met elkaar door te kunnen, kan een van de partijen besluiten niet door te kunnen met de arbeidsrelatie.

Dan kan de arbeidsmediation naadloos overgaan in een exit-mediation. De werkgever kan de werknemer een voorstel doen voor een afkoopsom en uitdienst-datum. Als de werknemer daarmee akkoord gaat, dan leggen wij alle afspraken (zoals de ontslagvergoeding) vast in een beëindigingsovereenkomst. Wij letten er daarbij op dat daar niets staat wat het recht op een WW-uitkering voor de werknemer in gevaar kan brengen.

Zowel het belang van de werkgever als de werknemer wordt door de arbeidsmediator in de gaten gehouden.

De belangrijkste kenmerken van ontslag met wederzijds goedvinden

De werkgever of de werknemer stelt voor om het dienstverband te beëindigen. Het maakt niet uit wie het initiatief neemt. Werknemer en werknemer zijn het met elkaar eens over het ontslag.  Je wilt dus allebei dat het dienstverband eindigt.

Je bent het samen ook eens over de financiële afhandeling van het ontslag. Bijvoorbeeld over de hoogte van de ontslagvergoeding of transitievergoeding.

Beëindigingsovereenkomst zonder open eindjes
Bij ontslag met wederzijds goedvinden leggen jullie als  werknemer en werkgever de afspraken over het ontslag schriftelijk vast. Wanneer de mediation is geslaagd en de afspraken overeengekomen zijn dan leggen wij dit vast in een beëindigingsovereenkomst. Tijdens de mediation kunnen jullie nog meer afspraken vastleggen, die in de beëindigingsovereenkomst worden vastgelegd. Zo werken we toe naar een vaststellingsovereenkomst die UWV-proof is en geen open eindjes heeft.

Neem telefonisch contact met ons op

Heb je een conflict en ben je nieuwsgierig naar de Methode Mayet? Neem telefonisch contact op met een van onze mediators.

Omdat de mediators van Mayet op veel locaties in Nederland kunnen bemiddelen, is er altijd een optie om dichtbij een mediationtraject in te plannen. Ben je in een conflictsituatie beland of ga je scheiden? Neem gerust contact met ons op via
085 – 773 02 12.

Uit elkaar? Mét elkaar!

Een arbeidsconflict maakt je ziek

Van ruzie maken word je ziek. En dat heeft niet alleen effect op de werkvloer, het doet iets met je eigen waarde en het heeft effect op je thuissituatie, relatie en gezin. Deze negatieve spiraal doorbreken, geeft rust en ruimte voor jou als zieke werknemer, maar ook voor de andere betrokken partijen, op de eerste plaats thuis en daarna richting de werkgever. Vraag een gratis oriëntatiegesprek aan en samen kijken we naar de mogelijkheden.