Oriëntatiegesprek

Omdat we geloven in mediation

  • Christelijke mediation vergt affiniteit
  • Kerkelijk conflict oplossen is voorleven
  • Verbindende communicatie

Kerkelijke conflicten

Ruzie in de kerk kan zomaar ontstaan. We hebben er al vele voorbeelden van meegemaakt. Frustraties tussen organist, koren, andere medewerkers aan muziek. Conflicten over het aandeel van de gemeentezang in een eredienst, conflicten tussen ambtsdragers omdat verwachtingen over en weer niet afgestemd zijn, vertrouwensconflicten bij ruzies in een familie, een echtscheiding. Of conflicten tussen de koster en gemeenteleden die zich beperkt voelen. Vaak onuitgesproken onvrede, die als een turfbrand door de kerk gaan.

Geloof vormt een basis voor waarden en normen. Verschillen in deze waarden en normen kunnen leiden tot diepgewortelde conflicten, omdat partijen uitgaan van een verschillend wereldbeeld. Kerkelijke conflicten hebben vaak een eigen dynamiek hebben. Het hanteren daarvan vraagt gevoel voor en kennis van de achtergrond waaruit deze dynamiek voortkomt. Het kan helaas zelfs tot kerk-scheuringen leiden.

Mayet Mediators zijn altijd betrokken bij een kerk- of geloofsgemeenschap en we zijn oecumenisch gezind. Samen worden mogelijke oplossingen onderzocht zodat ‘ partijen’ zelf hun eigen keuze kunnen maken, waarbij het geloof, de waarden en normen en wat er van ons bijbels gezien verwacht wordt in een conflict worden meegenomen. De churchmediator of kerkmediator heeft daarbij oog voor de motieven van het geloof. Er kan worden gewerkt met persoonlijke en gezamenlijke gesprekken. Partijen geven zelf aan hoe ze verder willen gaan.

Wij adviseren daarom altijd om bij problemen en conflicten binnen een kerkgemeenschap spoedig een onafhankelijke kerkmediator in te schakelen, die uit affiniteit en met ervaring begrijpt hoe de gemeenschap in elkaar zit en hoe de leden met elkaar omgaan.

Christenmediation

Ben je op zoek naar christelijke mediation of begeleiding op basis van het christelijk geloof? Dan ben je bij ons aan het juiste adres. Juist als christenen geloven we dat het Gods verlangen is om ons, ondanks alles, een hoopvolle toekomst te geven. (Jer. 29:11). Daarbij is de bijbel onze grondslag voor ons denken en handelen en dat nemen we mee tijdens de mediation trajecten. Op deze manier is het extra waardevol om een conflict op te lossen, je scheiding te regelen en onze christelijke scheidingsbegeleiding aan te vragen.

Belangstelling of meer weten? Neem gerust met ons contact op voor een gratis oriëntatiegesprek.

Conflict kerkenraad - ambtsdrager

We leven in een gebroken wereld, dus ruzie komt ook in de kerk voor. Immers waar mensen samenwerken kan het zo maar zijn dat de een de ander niet begrijpt, er standpunten worden ingenomen, stellingen worden geponeerd en de problemen zijn daar. Het bijzondere van ambtdragers is dat de meesten het ambt als vrijwillliger hebben aanvaard. Wanneer je iets in je vrije tijd doet, voor het hoger doel van de gemeente en de kerk van God op aarde, is het des te verdrietiger als dit leidt tot spanning, stress, onbegrip en verdriet.

Mayet Mediators hanteren de methode van de geweldloze communicatie. Zij hebben de overtuiging dat dit de manier is waarop Jezus ons heeft voorgeleefd. Met spiritualiteit, zonder verzet, verbindend van hart tot hart moeilijke onderwerpen bespreken en niet schromen om alle belangrijke zaken aan elkaar te benoemen.

Dit leidt tot een positief proces, waarbij het behoud van ieders inzet in de gemeente, ieders drijfveer en intentie vanuit de normen en waarden van ons geloof centraal staat.

Neem gerust contact op wanneer er een conflict is in de kerkenraad of kerkgemeenschap en we plannen een gratis oriëntatiegesprek in.

Neem telefonisch contact met ons op

Heb je een conflict en ben je nieuwsgierig naar de Methode Mayet? Neem telefonisch contact op met een van onze mediators.

Omdat de mediators van Mayet op veel locaties in Nederland kunnen bemiddelen, is er altijd een optie om dichtbij een mediationtraject in te plannen. Ben je in een conflictsituatie beland of ga je scheiden? Neem gerust contact met ons op via
085 – 773 02 12.

Hoe komt een kerk-mediation tot stand?

  • Partijen of anderen verzoeken ons om bemiddeling in een geschil.
  • Een kerkenraad of parochiebestuur verzoekt ons om conflictbemiddeling binnen eigen kring of binnen de gemeente/parochie.
  • Gemeenteleden of parochianen richten zich rechtstreeks tot ons.
  • Wij overleggen met partijen of anderen of iedereen ons de meest aangewezene vindt.

Wij nemen contact op met partijen en we helpt de geschilpunten te formuleren.
Mayet Mediators bevorderen op professionele wijze het gesprek tussen de partijen, waarbij we gebruik maken van de methodes van geweldloze communicatie of verbindende communicatie. Tijdens de mediation gaat het om geschiloplossing tussen de partijen en een vreedzame toekomst voor partijen via de weg van het gezamenlijk zoeken naar oplossingen. Gemaakte afspraken tussen partijen kunnen in een samenwerkingsovereenkomst vastgelegd.

Uit elkaar? Mét elkaar!

Als de liefde voorbij is...

Conflicten in gemeenten of binnen de kerk hebben vaak een heel specifiek karakter. De kerk is geen bedrijf, politieke partij of maatschappelijke vereniging. Conflicten in gemeenten zijn vaak sterk verweven met emotionaliteit, die te maken heeft met wat mensen in de gemeente in godsdienstig opzicht beleven of willen beleven en juist niét beleven. – digibron.nl