Oriëntatiegesprek

  • Zakelijke belangen inzichtelijk
  • Efficiënt, goedkoop, energie besparend
  • Duidelijke afspraken - toekomstgericht

Zakelijk conflict oplossen

Wanneer je een samenwerkingsverband aangaat, leidt een conflict direct tot stagnatie van de samenwerking en stress bij de betrokkenen. Escalaties tot gevolg, waardoor je neigt om naar de rechter te stappen of om een arbitrageprocedure te starten. Bij een zakelijk conflict zijn partijen betrokken die samen werken en samen verder moeten. Daarom is mediation een geschikt alternatief.

We maken de onderlinge verplichtingen inzichtelijk, waarbij ook de economische en persoonlijke belangen betrokken worden. Wellicht zijn er ook contracten met derde partijen aangegaan, waardoor je ook rekening moet houden met de belangen van deze partijen. Het blijft soms niet bij je eigen belangen.

Mayet Mediators brengen betrokkenen in een duidelijke procedure bij elkaar en trekken de communicatie vlot. Onze methodes richten zich op ieders belang in de kwestie, maken alle partijen onderhandelingsvaardig en partnergelijkwaardig.  Hierdoor ontstaat er ruimte om te kijken op welke manier de samenwerking in de toekomst verder moet. Op deze manier ontstaat er een positief proces. De Mayet methode is daarmee tijd en energie besparend en uiteindelijk ook veel goedkoper dan een procedure starten.

Conflict binnen een directieteam

Binnen directies van ondernemingen komen veelvuldig spanningen of conflicten voor die de dagelijkse samenwerking beïnvloeden. Deze kunnen te maken hebben met verschil van inzicht over het voeren beleid, maar ook over belangrijke beslissingen als een voorgenomen reorganisatie, overname- of fusieplannen, investeringen etc. Naast zakelijke belagen spelen ook vaak de persoonlijke relaties een rol. Het belang van de onderneming, de continuïteit en de rust en het vertrouwen uitstralen naar het personeel spelen een belangrijke rol. Een directieconflict of geschil zal zo snel mogelijk moeten worden opgelost. Rust is belangrijk. Onze Mediation methode is daarbij een effectief middel om communicatie vlot te trekken en de kwestie op te lossen.

Conflict binnen maatschap of vennootschap

Een conflict in een maatschap of vennootschap kan grote gevolgen hebben. Maten of vennoten die te maken krijgen met een conflict binnen de maatschap of vennootschap (vof) zijn daarna vaak niet meer in staat te werken binnen dit samenwerkingsverband. Maar een conflict heeft niet alleen gevolgen voor de maat of vennoot in kwestie, het raakt de hele maatschap of vof. Het kan zelfs zover komen dat de toekomst van de gezamenlijk gedreven onderneming in het geding dreigt te komen.

Alle samenwerkingspartners hebben er belang bij om de samenwerking zo goed mogelijk te laten verlopen. Niet alleen vanwege de economische verbintenis, ook vanwege de persoonlijke relaties. In de praktijk gaan deze conflicten vaak over samenwerken, kwaliteit, diensten of financiën.

Voor goede samenwerking is heldere communicatie essentieel. Veel conflicten zijn vaak tot dit punt te herleiden. Binnen de mediation zal in het bijzonder ook aandacht bestaan voor de wijze waarop onderling tussen de vennoten of maten de communicatie plaatsvindt of heeft plaatsgevonden.

Onze Mediation methode kan dan helpen hierbij een oplossing te vinden die de belangen van de betrokkenen dient.

Aandeelhoudersconflict

Conflicten tussen aandeelhouders kunnen over tal van onderwerpen ontstaan. Dat kan communicatief van aard zijn, maar ook zakelijke aspecten kunnen een belangrijke bron vormen. Denkt u bijvoorbeeld aan een verschil van inzicht over het kopen of verkopen van een bedrijf, de waarde- of prijsbepaling van uw bedrijf, het aangaan of juist splitsen van een samenwerking, het ontstaan van een patstelling bij staking van stemmen of het dividendbeleid in de onderneming.

Mayet Mediators zijn bekend met de positie en afwegingen van aandeelhouders (en directieleden) en hebben inhoudelijke en onderhandelingskennis en -ervaring om waar nodig de belangrijkste aspecten van de voorliggende kwestie te kunnen overzien. We merken dat aandeelhouders het vaak een toegevoegde waarde vinden als het gehele proces begeleid wordt door een onafhankelijke procesbegeleider met voldoende kennis van zaken. Er hoeft dan niet in alle gevallen al een vergaand conflict te zijn maar begeleiding kan al verstandig en zinvol zijn voordat een conflict dreigt te ontstaan.

Onze ervaring leert ons dat veel aandeelhouders bovendien onderling geen goede aandeelhoudersovereenkomst hebben. En wanneer u een aandeelhoudersovereenkomst het hardste nodig heeft is het erg lastig om er alsnog een af te sluiten. Wij helpen u om de basisafspraken, op elk moment, te bespreken en schriftelijk vast te leggen.

Fusie of overname conflict

Veel bedrijven hebben te maken met plannen voor overname, fusie of bedrijfsopvolging. Dat kan in diverse fasen van het ondernemen aan de orde komen, bijvoorbeeld op het moment dat er nagedacht wordt over groei van de onderneming of de toekomstige bedrijfsopvolging in het familiebedrijf.

Binnen het MKB (familiebedrijf) ontstaan regelmatig conflicten zodra er beslissingen over de toekomst van het bedrijf genomen moeten gaan worden. Zakelijke belangen en persoonlijke (familie) belangen lopen dan door elkaar heen en maken het moeilijk om goede afwegingen te maken, wat aanleiding kan geven tot conflicten.

Ook bij fusies en overnames ontstaan regelmatig problemen, ofwel in de aanloop hiernaartoe, ofwel nadat de plannen inmiddels zijn gerealiseerd. Er blijkt bij nader inzien sprake te zijn van cultuurverschillen, een verkeerde strategische “match” of in de due diligence zijn fouten gemaakt waardoor de beeldvorming toch anders is uitgepakt dan was voorzien. Of na de overname is verzuimd voldoende aandacht te besteden aan goede integratie van de bestaande processen. Al dit soort omstandigheden kunnen aanleiding geven tot verstoorde samenwerking en problemen die gerelateerd zijn aan de fusie of overname.

Conflict met Ondernemingsraad

Ook tussen directies en ondernemingsraden kan verschil van inzicht ontstaan waarbij betrokkenen er belang bij hebben om met inzet van mediation tot een voor het bedrijf gezamenlijk standpunt of oplossing te kunnen komen.

Dat kan betrekking hebben op voorgenomen besluiten van de directie die onderworpen zijn aan adviesrecht of instemmingsrecht van de ondernemingsraad, of ook betrekking hebben op de omvang van de rechten van de ondernemingsraad. Zowel directie als ondernemingsraad hebben een wederzijds belang dat de samenwerking waar mogelijk in goede harmonie plaatsvindt. Zo zijn er tal van omstandigheden die de verhoudingen tussen ondernemingsraad en directie “op scherp” kunnen zetten en die door de inzet van mediation tot meer wederzijds respect of begrip voor elkaars belangen kunnen leiden.

Conflicten binnen een Vereniging van Eigenaars

Het je een appartementsrecht en is er een conflict ontstaan ins de Vereniging van Eigenaars (VvE)? Dat belemmert het woongenot en stagneert de doelstelling van de VvE. Onze ervaring is dat bij een koop of overdracht van een appartementsrecht veel te weinig aandacht wordt besteed aan de VvE, de activiteiten, de bestuursleden en het zelfbeheer van de vereniging. En zeg nou zelf: je bent vaak enthousiast over je nieuwe woning en druk met de verhuizing. Buren en eigenaars kennen elkaar vaak niet of slecht en er is weinig belangstelling voor de VvE.

Toch hebben we het over een gemeenschappelijk eigendom en belang om in een goede samenwerking het eigendom in stand te houden.

Wanneer er sprake is van een conflict, leg dan bijtijds de mogelijkheid van mediation voor. Mayet Mediators luisteren naar ieders belang en brengen het weer samen ten gunste van het grote geheel. Tevreden buren en eigenaren leiden tot meer woongenot, minder ergernis aan elkaar en meer ruimte om samen tot initiatieven te komen.

 

Herstelmediation

Herstelmediation of restorative justice is een van de mooiste methoden om tot aanvaarding en oplossing van een conflict te komen. Daarbij is het herstel van het emotionele balans belangrijk.

Deze specialistische methode leidt tot een diepgaande mediation, meestal in de vorm van een herstelcirkel. Er worden onderwerpen besproken bijvoorbeeld bij ongewenst gedrag of ongewenste intimiteit, tussen daders en slachtoffers, tussen alle vormen van mishandeling en afhankelijke relaties.

Door een herstelcirkel komt er begrip, erkenning en waardering. Het is een hele sterke en effectieve methode die we met veel succes inzetten.

Neem telefonisch contact met ons op

Heb je een conflict en ben je nieuwsgierig naar de Methode Mayet? Neem telefonisch contact op met een van onze mediators.

Omdat de mediators van Mayet op veel locaties in Nederland kunnen bemiddelen, is er altijd een optie om dichtbij een mediationtraject in te plannen. Ben je in een conflictsituatie beland of ga je scheiden? Neem gerust contact met ons op via 085 – 773 02 12.

Mayet Mediators zijn mensen-mensen

We connect, inspire, share and grow people!

Of het nu de splitsing van een maatschap betreft of de afwikkeling van een gezamenlijke vennootschap, Mayet Mediation staat voor kwaliteit. Hieronder valt overigens ook de ondernemer in scheiding.