Oriëntatiegesprek

Beoordeling:

Ouderschapsbemiddeling

Ouderschapsbemiddeling met hulpverlening

Beste Charlotte, vandaag heb ik afscheid genomen van xx en xx. Je werk voor deze ouders was zeer zinvol.

Er is veel rust gekomen en beide ouders zeggen erop te vertrouwen dat ze bij jou terecht kunnen als er niet voldaan kan worden aan het naleven van het ouderschapsplan.

Daarnaast is er professionele hulp ingeschakeld voor hun dochter. Dat maakt dat er voldoende beschermende factoren zijn om het zorgtraject af te sluiten. De ouders weten dat wanneer er nieuwe zorgen zijn rondom hun dochter, dat ze dan terecht kunnen bij jet CJG en bij jou.

Bedankt voor de samenwerking, en tot een ander moment.

Met vriendelijke groet,

xxx, ambulant jeugdhulpverlener

Ouderschapsbemiddeling met zorg

In een complexe scheiding is het zeer belangrijk dat er rust en structuur wordt gebracht met duidelijke afspraken. Daarbij schakelen wij op verzoek van cliënten met het CJG, de zorgverlening, de gemeente of andere betrokken hulpinstanties en regiehouders.

Er is veel mis in de jeugdhulpverlening en er zijn veel gezinnen kwetsbaar. De kranten staan er vol mee. En daar hebben de kinderen last van. Wij kunnen een stabiele rol nemen in een helder mediationtraject, waarin we schakelen met regiehouders. Ouders krijgen zo weer hoop. Ze weten dat ze bij ons terecht kunnen. Ze kunnen eindelijk een positief proces ervaren. Dat is fijn en geeft voor alle betrokkenen veel voldoening.