Oriëntatiegesprek

Narcisme en scheiding – scheiden van een narcist

gepubliceerd op: 2 juli 2021

Narcisme en Scheiding – scheiden van een narcist

Scheiding regelen terwijl een van de partners een narcist is | Emotionele druk – Loskomen – Grenzen stellen
Steeds vaker krijgen we de opmerking: “Ik denk dat mijn partner een narcist is. Ik heb op internet gezocht en alle kenmerken van narcisme komen overeen.” Let op: de diagnose “narcistische persoonlijkheidsstoornis” kan alleen gesteld worden door een psycholoog of psychiater. Eigenlijk kun je alleen maar zeggen dat je veel van het gedrag van een narcist herkent in je partner. En dat is al vervelend genoeg. Voor het gemak spreken we op deze pagina dan ook van “een narcist”. En overal waar “hij of hem” geschreven staat kan ook “zij of haar” bedoeld zijn.

Scheiding melden aan narcist

Wanneer je je scheiding gaat melden aan een narcist, dan is het belangrijk om je te realiseren dat er veel weerstand komt. Dat maakt de situatie extra moeilijk en toch is het heel belangrijk om er samen uit te komen. De narcist verdedigt zich uiteindelijk tegen de echtscheiding omdat hij niets verkeerd heeft gedaan.

Gespecialiseerde kennis van de mediator in een scheiding met een narcist kan daar enorm bij helpen. Omdat een narcist vaak een gebrek aan inlevingsvermogen heeft en het moeilijk vinden om te erkennen dat een ander ook ervaringen en gevoelens heeft en andere onderliggende behoeften. Vaak is de partner van een narcist uitgeput, angstig voor de toekomst en heeft de ondersteuning nodig om dapper en moedig te zijn en te blijven. En dat je loskomt van de ander, maakt dat de narcist de controle moet loslaten en dat is moeilijk in een echtscheiding.

Mayet Mediators herkennen en erkennen de problematiek van de scheiding van een narcist. We hebben de afgelopen jaren een unieke methode van mediation ontwikkeld, waarbij we er neutraal en objectief voor beiden te kunnen zijn. Dit betekent dat we zowel de narcist in een scheiding als de loskomende partner in de scheiding kunnen begeleiden en bemiddelen.

Het betekent ook dat ons begrip voor de situatie van beide partijen. We kunnen jullie als scheidend stel in beweging brengen en met veel geduld en duidelijkheid kunnen partijen oplossingen zoeken. We kijken vooral naar het narcistische gedrag aan de ene kant en het loskomen uit een afhankelijke situatie aan de andere kant. Dit doen we zonder stempels te drukken, zonder de een of de ander in een slecht daglicht te zetten. In een afhankelijke relatie, zonder reflectie bij de narcist, is de scheiding al snel de schuld van de ander. Met onze mediation methode voelen beide partijen zich gehoord en erkend vanuit hun eigen problematiek.

Inmiddels regelen wij scheidingen met een narcistische persoonlijkheid voor stellen niet alleen in Bergen op Zoom, Zeeland of Rotterdam of een van de andere locaties, maar komen stellen overal vandaan in Nederland. Daarbij zijn een duidelijke structuur en procedure tijdens de mediation een absolute voorwaarde.

Duidelijkheid, procedure en structuur bij scheiding

Voor Mayet Mediators is het belangrijk dat een echtscheidingsconvenant zo opgesteld is, dat afspraken ook na te leven zijn na de scheiding. Immers het houden van controle van de één en het loskomen onder de invloed van de ander, speelt bij een scheiding met een narcist extra mee. Daarbij is het belangrijk om hele concrete afspraken te maken, zodat discussies en manipulaties van de narcist niet langer aantrekkelijk zijn. Duidelijke en vaak schriftelijke communicatie zijn alternatieven om ouderschap na de scheiding van een narcist in te regelen. Het is belangrijk om helemaal los te komen van elkaar.

Tijdens de financiële onderhandelingen zijn er twee opties: Wanneer je financieel onafhankelijk bent of kostwinner bent, zal de narcist de onderhandelingen in een scheiding inzetten om zijn deel te krijgen, omdat hij denkt dat hij recht heeft op dat deel als terugbetaling voor zijn bewezen diensten en als schadevergoeding voor wat je niet gedaan hebt voor hem.

Wanneer je economisch afhankelijk bent van de narcist, zal hij ontkennen dat je je deel krijgt. De ander verdient niets, omdat je in de ogen van de narcist hebt gefaald. Door ons financieel scheidingsrapport, waarin zowel inkomen als vermogen inzichtelijk worden, kunnen we jullie bemiddelen in duidelijke afspraken. Je krijgt inzicht en overzicht en de zorgen en wensen worden benoemd en omgezet in duidelijke afspraken.

Ouderschap na de scheiding en narcisme

En wanneer er kinderen zijn, en je als ouders het ouderschap moet voortzetten, is het belangrijk om duidelijke afspraken te maken. Kinderen mogen immers geen last hebben van de invloed die een narcistische ouder op hen probeert uit te oefenen na de scheiding.

Emotioneel wordt het voor de ex-partner en de kinderen niet gemakkelijker op. De meeste ex-partners zijn opgelucht wanneer de scheiding geregeld is en de mediation voorbij is. Er komt ruimte om de scheiding van een narcist te verwerken en tegelijkertijd moet je een modus te vinden om in de toekomst met elkaar om te gaan als ouders. Daarbij wil je niet dat de narcistische ouder de kinderen beïnvloedt door steeds te blijven zeggen dat de scheiding jouw schuld is.

Liever geen scheidingsadvocaat bij narcisme, kies voor mediation

Wij zijn er als registermediators van overtuigd dat het altijd beter is om de scheiding van een narcist te regelen via scheidingsbegeleiding en mediation. Want scheidingsprocedures bieden een narcist een breed scala aan gespreksstof, kansen, drama, provocaties. Hij gebruikt deze situaties om sympathie krijgen van zijn achterban en zijn advocaat. Hij oogt met sympathie en vleierij de bewondering van anderen over hoe hij het aanpakt.

Dit betekent ook sabotage in het scheidingsproces, de advocaten aan de gang houden, rechtsgang verhinderen en manipulatie. Je kunt verwachten dat de narcist aan iedere werkwijze ontsnapt om het proces te vertragen en de ander van streek te brengen. De scheidingsadvocaat zal worden gebruikt om de andere partij emotioneel te treffen. Zo kunnen er valse aantijgingen worden gedaan om vertraging, kosten en frustratie te veroorzaken. De narcist laat zijn advocaat tactieken inzetten, die erop gericht zijn je te verslaan.

Kies wel voor een stevige, ervaren en gespecialiseerde mediator
Die weet dat de narcistische houding tegenover processen egoïstisch wordt bepaald en niet op basis van billijkheid. Die zich verdiept heeft hoe het komt dat de narcist een enorm gevoel van onrechtvaardigheid tegenover hem voelt. Het is in ieder geval in zijn ogen nooit de fout van de narcist. De narcist zal de advocaat bij de echtscheiding laten voorkomen dat de ander een hebzuchtige, vervelende, vreselijke, zeer slechte persoon is, die gewoon niet tevreden kan zijn. In een mediationtraject worden dit soort acties direct door ons omgezet in een functionele en structurele transformatie voor de toekomst, met behoudt van de erkenning van beide partijen. Dit werkt uiteindelijke de-escalerend.

Liefde wordt omgezet in geld
Geld is een ander woord voor liefde in het emotionele proces van de narcist. Als kind heeft de narcist een slechte hechtheid ondervonden waardoor de emotionele ontwikkeling van zijn persoonlijkheid is tot stilstand gekomen. Die leegte dient gevuld te worden. Op deze manier kan de narcist naar vervangers zoeken van menselijke liefde. Ze denken na over hoeveel geld ze hebben, hoe ze er meer uit kunnen halen, hoe ze het van anderen kunnen weghouden, en wie ze moeten beïnvloeden om meer te krijgen. Geld is een vervanging voor liefde, warmte en genegenheid. In een transparant en open mediation proces verklein je de kans op het verbergen van bezittingen, het verminderen van bezittingen en beschuldigingen dat de ander dit heeft gedaan. Procedures worden niet meer vertraagd. Er zal minder onbuigzaamheid zijn over de kleinste punten.

Er zal minder een strijd om de kinderen zijn. Of dit nu in de verzorgende sfeer is als ouder, of juist de situatie dat deze ouders wegbeweegt van het gezin. De narcistische ouder kan zelfs zijn eigen kinderen verlaten om over te gaan naar een eigen leven zonder kinderen. Hij zal niet kunnen terugkijken en de psychologische vernietiging die ze achter hebben gelaten bekijken. Een narcist maakt zich geen zorgen om anderen. De narcist zal niet ophouden zijn ex-partner te beledigen of het leven blijven verstoren. Dit gedrag is ontworpen om grip op de kinderen te behouden en voor verdere manipulatie. We zullen aan dit soort zaken tijdens de mediation uitgebreid aandacht geven. Kinderen zijn een volwaardige derde partij in de scheiding en hebben het recht om van beide ouders te houden. Het managen van verwachtingen over en van iedere ouder is voor beiden in het ouderschapsplan en tijdens de mediation uitgangspunt.

Bel ons gerust op en vraag naar de mogelijkheden. Zowel in de voorbereiding als de mediation aanpak lichten we onze werkwijze toe. Tevens bepalen we de beste opmars om beiden aan tafel te laten komen. We zullen u beiden uitnodigen voor een oriënterend gesprek. Daarbij zoomen we in op jullie persoonlijke situatie en de situatie zoals die bij u thuis is. We bespreken uw zorgen en wat u te wachten staat. Daarbij kijken we naar beide partijen en starten we direct al een procedure op van transparantie, duidelijkheid en afspraken.

Overweeg je een scheiding van een narcistische partner?

Lees hier meer over onze scheidingsbegeleiding. Of neem vrijblijvend contact met ons op.