Oriëntatiegesprek

Onze inspiratie

  • Orde in de chaos brengen
  • Streven naar harmonie
  • Authentiek en scheppingskracht

We connect, inspire, share en grow people

Mayet of Maät: Normen en Waarden & Integriteit

Charlotte Verbraak en Gert Vonk hebben in 2009 de mediationpraktijk van Mayet Mediators opgericht, destijds als Bureau Mayet.

De godin Mayet streefde in het oude Egypte naar orde, harmonie en rechtvaardigheid. Mayet of Maät staat voor het principe van de gestructureerde wereld, voor orde en harmonie, voor ethische waarden en rechtvaardigheid, voor authenticiteit, echtheid, cultuur en scheppingskracht. Maät is daardoor de tegenpool van alles wat ongeordend en wild, vernielend en onrechtvaardig, maar wel machtig is.

Verbinden, inspireren, delen en mensen verder helpen. We staan vanuit de normen en waarden van Mayet naast alle betrokken partijen in het proces en wandelen een stukje mee. Daardoor komt er ruimte voor ieder om in eigen kracht te komen, we brengen balans en orde in een chaotische periode.

We zorgen er op deze wijze voor dat ieder onderhandelingsvaardig en communicatievaardig is of wordt. Betrokken, neutraal en objectief. Voor alle betrokken partijen aan de mediationtafel.

"Balans en orde in een chaotische periode in je leven"

Mayet of Maät staat voor het principe van een gestuctureerde wereld

Daar gaat het om, wanneer er oplossingen worden gezocht voor een conflict

Erkenning, waardering, gezien en gehoord worden....

De aanpak van Mayet Mediators richt zich op een effectieve en efficiënte manier om vervelende kwesties op te lossen. We zijn transformatieve mediators en volgen de leer van het verbindend of geweldloos communiceren tijdens de conflictbemiddeling. In de meeste gevallen blijft de relatie behouden nadat het conflict is opgelost. En wanneer je uit elkaar gaat, dan is het mogelijk geworden om in goed overleg de wegen te scheiden. Zoek je een mediator? Wil je een conflict oplossen, ook al lijkt het nog zo complex? Neem gerust contact met ons op of download een van de brochures.