Oriëntatiegesprek

Privacy disclaimer

Op het gebruik van deze website (www.mayetmediators.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

Mayet B.V. – Mayet Mediators streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Mayet B.V. – Mayet Mediators niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging voor juridisch advies. Deze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, waarbij Mayet B.V. – Mayet Mediators streeft naar het geven van correcte en actuele informatie. Aan de informatie op deze website kan geen rechten ontleend worden.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Mayet B.V. – Mayet Mediators aanvaardt geen aansprakelijkheid die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Mayet B.V. – Mayet Mediators en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail

Mayet B.V. – Mayet Mediators garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Mayet B.V. – Mayet Mediators te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks – Cookies

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden en cookies. Mayet B.V. – Mayet Mediators heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Mayet B.V. – Mayet Mediators aanvaardt dan ook geen verantwoordelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden of cookies.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Mayet B.V. – Mayet Mediators zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook vereenvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Mayet B.V. – Mayet Mediators daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

Mayet B.V. – Mayet Mediators behoudt zich het auteursrecht op deze website voor. Uitsluitend met uitdrukkelijke bronvermelding van Mayet B.V. – Mayet Mediators is het toegestaan de informatie op deze website geheel of gedeeltelijk op enigerlei wijze over te nemen en/of te verspreiden.